Rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę, z nadbudową dachu stromego, budynku remizy strażackiej w miejscowości Rościsławice gm. Oborniki Śląskie 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę, z nadbudową dachu stromego, budynku remizy strażackiej w miejscowości Rościsławice gm. Oborniki Śląskie 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa, z nadbudową dachu stromego, budynku remizy strażackiej w miejscowości Rościsławice gm. Oborniki Śląskie.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

ZAKŁAD BUDOWLANY "ELIOS", Walenty Busz

Kuczyna 21

63-840 Krobia

na:

Rozbudowa, z nadbudową dachu stromego, budynku remizy strażackiej w miejscowości Rościsławice gm. Oborniki Śląskie. za cenę 428 423.70

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

ZAKŁAD BUDOWLANY "ELIOS", Walenty Busz

Kuczyna 21

63-840 Krobia

(3)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Przedsiębiorstwo Budowlane "FAMBUD" Sp. z o.o.

ul. Ścinawska 13

56-100 Wołów

(5)

  295,17

 

 

 

 

 

 

  295,17

1

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, Bicz Mirosław

Stary Wołów 77B

56-100 Wołów

(4)

  292,86

 

 

 

 

 

 

  292,86

1

ZAKŁD OGÓLNOBUDOWLANY "BOR-BUD" Sp. z o.o.

ul. Wyścigowa 36

53-012 Wrocław

(1)

  259,20

 

 

 

 

 

 

  259,20

1

Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości "INNEN" Sp. z o.o.

ul. Siemianicka 57

55-120 Oborniki Śląskie

(7)

  207,30

 

 

 

 

 

 

  207,30

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "ZACHÓD" Sp. z o.o.

ul. Stanisławowska 52 /5

54-611 Wrocław

(2)

  206,16

 

 

 

 

 

 

  206,16

1

AS-BUD FIRMA BUDOWLANA, Andrzej Szabat

ul. II Armii Wojska Polskiego 47

55-120 Oborniki Śląskie

(6)

  200,31

 

 

 

 

 

 

  200,31

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

-mgr Paweł Misiorek-

 


Liczba odwiedzin : 562
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2009-12-11 14:51:00
Czas publikacji: 2009-12-11 14:51:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak