Roztrzygnięcie przetargu na remont nawierzchni z budową infrastruktury wod-kan, małą architekturą oraz wymianą oświetlenia na Placu Wolności w miejscowości Uraz gm. Oborniki Śląskie 

 

Roztrzygnięcie przetargu na remont nawierzchni z budową infrastruktury wod-kan, małą architekturą oraz wymianą oświetlenia na Placu Wolności w miejscowości Uraz gm. Oborniki Śląskie 

 

OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,
Trzebnicka 1 ,
55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,
tel. (071)310 32 45, fax (071)310 32 45,
 
niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont nawierzchni z budową infrastruktury wod-kan, małą architekturą oraz wymianą oświetlenia na Placu Wolności w miejscowości Uraz gm. Oborniki Śląskie.
 
Wybrano ofertę:

dla zadania:Remont nawierzchni z budową infrastruktury wod-kan, małą architekturą oraz wymianą oświetlenia na Placu Wolności w miejscowości Uraz gm. Oborniki Śląskie.
UPH "AMON" Jan Antosik
51-162 Wrocław
ul. Galla Anonima 2B/13
Cena oferty - 1 103 110.45

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu
Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
Cena (koszt)
 
 
 
 
 
 
Razem
1
UPH "AMON" Jan Antosik
ul. Galla Anonima 2B/13
51-162 Wrocław
(3)
 300,00
 
 
 
 
 
 
 300,00
1
GRANIT Dariusz Pylak
al. Wojska Polskiego 47
58-180 Strzegom
(1)
 245,37
 
 
 
 
 
 
 245,37
1
"PW-SERVICE" Zakład Usług Specjalistycznych
ul. Wyszyńskiego 121/1
50-307 Wrocław
(2)
 237,39
 
 
 
 
 
 
 237,39

 
W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
0
 
 
????

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:
Nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
0
 
  
 
 
 

 
 
Oborniki Śląskie dnia: 2009-12-07
 
 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH
 
-mgr Paweł Misiorek-
 

 


Liczba odwiedzin : 615
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2009-12-29 08:28:29
Czas publikacji: 2009-12-29 08:28:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak