Rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek wielorodzinny z trzema mieszkaniami socjalnymi 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek wielorodzinny z trzema mieszkaniami socjalnymi 

 

OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,
Trzebnicka 1 ,
55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,
tel. (071)310 32 45, fax (071)310 32 45,
 
niniejszym informuje o wyniku postępowania na Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek wielorodzinny z trzema mieszkaniami socjalnymi..
 
Wybrano ofertę:

dla zadania:Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek wielorodzinny z trzema mieszkaniami socjalnymi.
PPUH "LEMAR" Leszek Lizak
55-120 Oborniki Śląskie
Kuraszków, ul. Lipowa 19
Cena oferty - 198 618.62

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 

Nr tematu
Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
Cena (koszt)
 
 
 
 
 
 
Razem
1
PPUH "LEMAR" Leszek Lizak
Kuraszków, ul. Lipowa 19
55-120 Oborniki Śląskie
(6)
 300,00
 
 
 
 
 
 
 300,00
1
AS-BUD FIRMA BUDOWLANA, Andrzej Szabat
ul. II Armii Wojska Polskiego 47
55-120 Oborniki Śląskie
(5)
 273,66
 
 
 
 
 
 
 273,66
1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "ZACHÓD" Sp. z o.o.
ul. Stanisławowska 52 /5
54-611 Wrocław
(1)
 255,51
 
 
 
 
 
 
 255,51
1
Przedsiębiorstwo Budowlane "FAMBUD" Sp. z o.o.
ul. Ścinawska 13
56-100 Wołów
(2)
 205,74
 
 
 
 
 
 
 205,74
1
MARAPOL SP. z o.o.
ul. Działkowa 18
56-120 Brzeg Dolny
(3)
 172,80
 
 
 
 
 
 
 172,80

 
W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1
4
PPUH "STYROBUD" Spółka z o.o.
Wilczyn, ul. Obornicka 24
55-120 Oborniki Śląskie
Art. 89. ust.1 pkt 6
Wykonawca złożył ofertę, w której wartość kosztorysowa netto została obciążona podatkiem od towarów i usług wysokości 22%. Zgodnie z Art 41 Ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, od robót będących przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne stawka podatku VAT wynosi 7%. W związku z tym wyczerpany został zapis Art.89, ust. 1, pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:
Nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
0
 
  
 
 
 

 
 
Oborniki Śląskie dnia: 2009-12-07
 
 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH
 
-mgr Paweł Misiorek-
 

 


Liczba odwiedzin : 636
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2009-12-29 08:32:35
Czas publikacji: 2009-12-29 08:32:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak