Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę sztucznego lodowiska o wymiarach 20 x 40 m, wraz z serwisem w okresie dzierżawy 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę sztucznego lodowiska o wymiarach 20 x 40 m, wraz z serwisem w okresie dzierżawy 

 

OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,
Trzebnicka 1 ,
55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,
tel. (071)310 32 45, fax (071)310 32 45,
 
niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dzierżawa sztucznego lodowiska o wymiarach 20 x 40 m, wraz z serwisem w okresie dzierżawy..
 
Wybrano ofertę:

dla zadania:Dzierżawa sztucznego lodowiska o wymiarach 20 x 40 m, wraz z serwisem w okresie dzierżawy.
HEFAL SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 30a
Cena oferty - 115 290.00

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu
Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
Cena (koszt)
 
 
 
 
 
 
Razem
1
HEFAL SERWIS S.A.
ul. Marklowicka 30a
44-300 Wodzisław Śląski
(2)
 300,00
 
 
 
 
 
 
 300,00
1
"MOSTOSTAL" Wrocław S.A.
ul. Czesława Klimasa 46
50-950 Wrocław
(1)
 237,24
 
 
 
 
 
 
 237,24

 
W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
0
 
 
 

 
 
 
oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:
Nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
0
 
  
 
 
 

 
 
Oborniki Śląskie dnia: 2009-12-07
 
 
 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH
 
-mgr Paweł Misiorek-
 

 


Liczba odwiedzin : 596
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2009-12-29 08:35:40
Czas publikacji: 2009-12-29 08:35:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak