Rozstrzygnięcie przetargu na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 32 45, fax (071)310 32 45,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

Pracownia Architektury Krajobrazu, mgr Małgorzata Wilczak

55-120 Oborniki Śląskie

Nowosielce 6A

Cena oferty - 198 913.00

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

Pracownia Architektury Krajobrazu, mgr Małgorzata Wilczak

Nowosielce 6A

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Zakład Robót Melioracyjno-Instalacyjnych, Dorota Kałuża

Poziomkowa 27

55-140 Żmigród

(3)

  290,46

 

 

 

 

 

 

  290,46

1

MAX CLEAN Osada Krystyna

Olbińska 4B/11

50-237 Wrocław

(4)

  205,50

 

 

 

 

 

 

  205,50

1

F.H.U. Ogród Storczyk Ewa Pawlicka

Przyczyna Dolna 57a

67-400 Wschowa

(1)

  107,25

 

 

 

 

 

 

  107,25

 

 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2010-04-08

 

Z up. Burmistrza Kierownik Wydziału

 

-mgr inż. Andrzej Małkiewicz-

 


Liczba odwiedzin : 584
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2010-05-06 22:06:36
Czas publikacji: 2010-05-06 22:06:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak