Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie projeku budowlano-wykonawczego adaptacji budynku byłego kina na MIĘDZYNARODOWE CENTRUM WYMIANY KULTURALNEJ \\\\ 

 
Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie projeku budowlano-wykonawczego adaptacji budynku byłego kina na MIĘDZYNARODOWE CENTRUM WYMIANY KULTURALNEJ \\\\ 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 32 45, fax (071)310 32 45,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku byłego kina na MIĘDZYNARODOWE CENTRUM WYMIANY KULTURALNEJ "CENTRUM O.R.A." w Obornikach Śląskich..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku byłego kina na MIĘDZYNARODOWE CENTRUM WYMIANY KULTURALNEJ "CENTRUM O.R.A." w Obornikach Śląskich.

SANIMAT Irena, Wojciech Wącior

57-300 Kłodzko

ul. Grunwaldzka 2

Cena oferty - 57 218.00

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA mgr inż. arch. Zbigniewa Woźniakowskiego

ul. Wejherowska 15/10

54-239 Wrocław

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

SANIMAT Irena, Wojciech Wącior

ul. Grunwaldzka 2

57-300 Kłodzko

(3)

  209,16

 

 

 

 

 

 

  209,16

1

"BUD-KOSZT" o/Wrocław

ul. Akacjowa 15

63-900 Rawicz

(1)

  208,74

 

 

 

 

 

 

  208,74

1

"NEST" PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 87/9

50-348 Wrocław

(4)

  125,97

 

 

 

 

 

 

  125,97

1

"BIOTERM" PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REKLAMY

ul. Jedności Narodowej 45b

50-260 Wrocław

(5)

  125,76

 

 

 

 

 

 

  125,76

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2010-04-09

 

Z up. Burmistrza Kierownik Wydziału

 

-mgr inż. Andrzej Małkiewicz-

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 600
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2010-05-06 22:13:33
Czas publikacji: 2010-05-06 22:13:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak