Rozstrzygnięcie przetargu na Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z języków obcych - języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka włoskiego 

 
Marek Pendyk 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 32 45, fax (071)310 32 45,


 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z języków obcych - języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka włoskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym w zakresie projektu "WDROŻENIE KOMPLEKSOWYCH PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH 4 SZKÓŁ W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE OBEJMUJĄCYCH ZAJĘCIA DODATKOWE, DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE ORAZ OPIEKĘ PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNĄ UCZNIÓW".


 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Prowadzenie zajęć z języków obcych - języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka włoskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym w 4 szkołach na terenie gminy Oborniki Śląskie.

Oskar Zieliński SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH GERMANIA plus

55-120 Oborniki Śląskie

Wilczyn, ul. Jaworowa 7

Cena brutto oferty - 191 295.60 zł

Cena brutto za 1 godzinę lekcyjną – 54,97 zł


 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)


 


 


 


 


 


 

Razem

1

Oskar Zieliński SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH GERMANIA plus

Wilczyn, ul. Jaworowa 7

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

300,00


 


 


 


 


 


 

300,00  

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

Centrum Edukacji "Proteuss", Andrzej Przygodzki, Dariusz Wrona

ul. Zagłoby 6

43-600 Jaworzno

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

2

3

GLOBAL SCHOOL

ul. Żeromskiego 26

05-850 Ożarów Mazowiecki

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

3

4

GERMANICA, Leszek Chmura

ul. Drobnera 32

50-257 Wrocław

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

1

Centrum Edukacji "Proteuss", Andrzej Przygodzki, Dariusz Wrona

ul. Zagłoby 6

43-600 Jaworzno

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Uzasadnienie :

W złożonej ofercie nie wykazano wymaganej liczby lektorów dla języka niemieckiego.

W ofercie, w załączniku „Wykaz osób”, ani w żadnym innym jej miejscu nie wskazano metodyków.

W załączonych do oferty dokumentach, z których wynika prawo do dysponowania osobami do realizacji zamówienia występują wyłącznie lektorzy języka angielskiego.


 

2

3

GLOBAL SCHOOL

ul. Żeromskiego 26

05-850 Ożarów Mazowiecki

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Uzasadnienie :

Oferta nie zawiera dokumentów, z których wynika prawo dysponowania w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanymi w załączniku „Wykaz osób” osobami.

3

4

GERMANICA, Leszek Chmura

ul. Drobnera 32

50-257 Wrocław

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Uzasadnienie :

oferta nie zawiera dokumentów, z których wynika prawo dysponowania w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanymi w załączniku „Wykaz osób” osobami.


 


 

Oborniki Śląskie dnia: 2010-10-07


 


 

 

Liczba odwiedzin : 698
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2010-10-08 07:45:11
Czas publikacji: 2010-10-08 07:45:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak