Rozstrzygnięcie przetargu na zaprojektowanie i budowę kotłowni gazowej w obiekcie hotelowo-sportowym \\\\ 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na zaprojektowanie i budowę kotłowni gazowej w obiekcie hotelowo-sportowym \\\\ 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 32 45, fax (071)310 32 45,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej w obiekcie hotelowo-sportowym "OLIMP" w Obornikach Ślaskich..

Wybrano ofertę:

dla zadania: Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej w obiekcie hotelowo-sportowym "OLIMP" w Obornikach Ślaskich.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TERMOTECHNIKA" Marek Styburski

50-424 Wrocław

ul. Krakowska 37/45

Cena oferty - 353 800.00 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TERMOTECHNIKA"

 Marek Styburski

ul. Krakowska 37/45

50-424 Wrocław

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2010-10-14

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

     -mgr Paweł Misiorek-

 


Liczba odwiedzin : 557
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2010-10-18 19:33:34
Czas publikacji: 2010-10-18 19:33:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak