Protokół z postępowania obsługa zasobów ZGM w Obornikach Śl. 

 

Protokół z postępowania obsługa zasobów ZGM w Obornikach Śl. 

                                                                                              Oborniki Śląskie 18.02.2008r

 

 

 

Protokół

Z  postępowania w trybie :

Przetarg nieograniczony

Na obsługę zasobów mieszkaniowych

administrowanych przez

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich

 

 

 

    W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na obsługę zasobów mieszkaniowych będących w administracji ZGM w Obornikach Śląskich , mającego na celu wyłonienie wykonawcy bieżącej obsługi zasobów mieszkaniowych w okresie od 10.03.2008r do 09.03.2009  , w zakres której wchodzą następujące czynności :

 

 1.Opis przedmiotu zamówienia:

 

I)                   roboty budowlane:

 

a)      drobne roboty murarskie , tynkarskie i betoniarskie (remonty kominów , murów  tynków i elementów betonowych budynków )

b)      roboty ciesielskie i stolarskie (drobne remonty więźb dachowych i stolarki okiennej oraz drzwiowej , naprawy stropów i schodów itp. )

c)      roboty dekarskie (konserwacja połaci i usuwanie przecieków dachu , czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych )

d)      roboty posadzkarskie (naprawa posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych , remonty podłóg drewnianych )

e)      roboty szklarskie

f)        roboty malarskie

g)      roboty ślusarskie (np. naprawa ogrodzeń )

 

II)                 roboty instalacyjne , w tym instalacji :

a)      wodociągowych

b)      kanalizacyjnych

c)      gazowych

d)      centralnego ogrzewania i ciepłej wody

 

roboty instalacji elektrycznych

 

 w dniu  2008-02-15 do godziny 09.55 nie złożono żadnej oferty .

 

 

 

 

Sporządziła : Katarzyna Łońska Szmigiel  

 

 

 


Liczba odwiedzin : 551
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Łońska-Szmigiel
Czas wytworzenia: 2008-02-22 13:56:54
Czas publikacji: 2008-02-22 13:56:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak