Rozstrzygnięcie przetargu na: Modernizację ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej NA GRZYBEK wraz z rewaloryzacją skweru Holteia 

 

 Rozstrzygnięcie przetargu na:

 Modernizację ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej NA GRZYBEK wraz z rewaloryzacją skweru Holteia
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 32 45, fax (071)310 32 45,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej NA GRZYBEK wraz z rewaloryzacją skweru Holteia.

Wybrano ofertę:

dla zadania: Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej NA GRZYBEK wraz z rewaloryzacją skweru Holteia.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

Zalewski Marek

55-140 Żmigród

Żmigródek 112

Cena oferty - 198 972.57 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Zalewski Marek

Żmigródek 112

55-140 Żmigród

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH Zbigniew Rapp

ul. Zielona 4

55-106 Czeszów

(2)

  299,55

 

 

 

 

 

 

  299,55

 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-03-07

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

 


Liczba odwiedzin : 567
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-03-11 10:04:20
Czas publikacji: 2011-03-11 10:04:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak