Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Koszenie poboczy i rowów w drogach gminnych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie. 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Koszenie poboczy i rowów w drogach gminnych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie.


 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na:

Koszenie poboczy i rowów w drogach gminnych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 32 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Koszenie poboczy i rowów w drogach gminnych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Koszenie poboczy i rowów w drogach gminnych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie.

DANTEINFO Orfin Daniel

55-110 Prusice

Świerzów 11A

Cena oferty - 105.84 zł/1000 m2

co przy założeniu wykoszenia dwukrotnego powierzchni 250 000 m2 daje kwotę globalną brutto 52 920,00 PLN

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

pkt

 

 

 

 

 

 

Razem

1

DANTEINFO Orfin Daniel

Świerzów 11A

55-110 Prusice

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Zakład Robót Melioracyjno-Instalacyjnych, Dorota Kałuża

Poziomkowa 27

55-140 Żmigród

(2)

  294,00

 

 

 

 

 

 

  294,00

1

AGO Sp. z o.o.

ul. Rycerska 12

55-120 Oborniki Śląskie

(3)

  226,14

 

 

 

 

 

 

  226,14

 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-06-10

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 605
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-06-10 12:12:09
Czas publikacji: 2011-06-10 12:12:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak