XXII sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z 4 marca 2008 

 

XXII sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z 4 marca 2008 

Spis treści XXII sesja z 4 marca 2008

 

Uchwała Nr 0150/XXII/104/08

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 04 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

 

Uchwała nr 0150/XXII/105/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".

 

Uchwała nr 0150/XXII/106/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Oborniki Śląskie.

 

Uchwała nr 0150/XXII/107/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym

w Obornikach Śląskich.

 

Uchwała nr 0150/XXII/108/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków.

 

Uchwała nr 0150/XXII/109/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa – Osola.

 

Uchwała nr 0150/XXII/110/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęgów.

 

Uchwała nr 0150/XXII/111/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 4 marca 2008 r.

W sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Obornikach Śląskich.

 

Uchwała nr 0150/XXII/112/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XIII/67/07 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 sierpnia 2007r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej nr 0150/III/10/06 z dnia 19 grudnia 2006 r.  w sprawie powołania członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Komisji Mieszkaniowej.

 

Uchwała nr 0150/XXII/113/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.

 

Uchwała nr 0150/XXII/114/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie Pani Bercie Chorostkowskiej należności pieniężnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich wynikających z nieuregulowania zobowiązań z tytułu umowy najmu mieszkania.

 

Uchwała nr 0150/XXII/115/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie przekazania skargi.

 

Uchwała nr 0150/XXII/116/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich do zbadania całokształtu wykonania zadań z zakresu promocji gminy Oborniki Śląskie ze szczególnym wyszczególnieniem rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na promocje gminy.

 

Załączniki

uchwala_104.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

uchwala_105.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 117.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_106.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

uchwala_107.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 112k Format: .doc Pobierz

uchwala_108.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_109.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz

uchwala_110.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_111.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_112.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_113.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_114.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_115.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_116.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 558
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2008-03-12 16:02:12
Czas publikacji: 2008-03-12 16:02:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak