Zarządzenia Burmistrza z 2009 r. 

 

Zarządzenia Burmistrza z 2009 r. 

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/1/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/2/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/4/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/5/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/6/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/7/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/8/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/10/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/11/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/12/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/14/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/15/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/16/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/17/2009 
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/18/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/20/2009 
Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/21/2009

Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/22/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/23/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/24/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/25/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/26/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/27/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/28/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/29/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/32/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/33/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/36/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/40/2009 

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/41/2009 

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/47/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/49/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/52/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/53/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/54/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/55/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/56/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/58/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/59/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/60/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/61/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/62/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/63/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/65/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/67/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/68/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/69/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/70/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/71/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/72/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/73/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/74/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/75/2009 
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/77/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/79/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/80/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/81/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/83/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/84/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/85/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/86/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/93/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/94/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/95/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/96/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/97/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/98/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/101/2009

 Załącznik nr 1 (59 KB)

 Załącznik nr 2 (50.5 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/102/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/107/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/110/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/116/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/120/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/123/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/125/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/126/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/127/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/129/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/133/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/134/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/135/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/137/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/139/2009

Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/143/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/144/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/145/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/146/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/147/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/148/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/157/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/158/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/159/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/160/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/161/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/162/2009 
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/163/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/164/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/165/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/166/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/167/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/168/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/169/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/170/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/171/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/172/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/173/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/174/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/175/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/176/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/177/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/178/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/179/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/180/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/181/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/182/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/183/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/184/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/185/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/186/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/187/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/188/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/189/2009
Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/190/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/191/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/192/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/193/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/194/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/195/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/200/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/201/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/204/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/205/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/206/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/207/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/210/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/211/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/212/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/213/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/215/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/216/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/218/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/219/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/220/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/221/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Ślaskich nr 0151/222/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/223/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/230/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/234/2009

Zarzadzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/236/2009
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/237/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/246/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/258/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/259/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/264/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/267/2009

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 0151/268/2009

 

 

 

Załączniki

213.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

4cf567247fcac_zarzGoledz14.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 39.5k Format: .DOC Pobierz

Z_24_Rb-WS.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 44k Format: .doc Pobierz

Z_179_opisowka_za_I_polr.09.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32k Format: .doc Pobierz

ZARZADZENIE__nr_110.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 30.5k Format: .doc Pobierz

ZARZADZENIE_NR_5.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 29k Format: .DOC Pobierz

Ksiecia_Witolda.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .DOC Pobierz

Energetyczna.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .DOC Pobierz

Bagno_II_przetrag.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 39.5k Format: .doc Pobierz

2_przetarg_kochanowskiego.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 40k Format: .doc Pobierz

Zarz11Siemia.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 26k Format: .DOC Pobierz

223.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24k Format: .doc Pobierz

218.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz

216.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

215.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

211.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

210.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24k Format: .doc Pobierz

207.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

206.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zarz._BM_w_spr._opisowego_za_2008_r.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 31.5k Format: .doc Pobierz

ZARZADZENIE_NR_1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

ZarzSiemia1.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 38.5k Format: .DOC Pobierz

Zarz_246.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_101.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_126.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_148.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_160.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_164.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_166.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_168.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_172.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_171.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_175.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_177.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_180.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_182.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_190.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_192.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr58_tablica_reklamowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie__nr_79.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_czerwiec_133.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 38k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_33.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 31k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_102.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 31.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_157.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 30k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_187.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_230.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_205.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_258_Lubnow.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 28k Format: .DOC Pobierz

Zarzadzenie_60.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 30.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_146.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_8.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 30.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_NR_162.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_NR__17.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 29.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_NR__170.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_NR__18.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_NR__96.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_193.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_21.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 31k Format: .DOC Pobierz

Zarzadzenie_nr_145.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

z_201.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

z_siminska_41.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 31k Format: .DOC Pobierz

z_nr_54.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 37k Format: .doc Pobierz

z_7.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

z_6.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

z_4.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

z_237.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

z_236.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

z_23.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

z_222.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 28k Format: .DOC Pobierz

z_221.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .DOC Pobierz

z_220.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 27.5k Format: .DOC Pobierz

z_200.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

zarz.27_ukl.wykonawczego_na_2009.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 37k Format: .doc Pobierz

z_195.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

z_194.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

z_191.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

z_189.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

z_188.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 37k Format: .doc Pobierz

z_183.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

z_181.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

z_178.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

z_176.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

z_14.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

z_134.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

z_107.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

zarz.173.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 29.5k Format: .DOC Pobierz

zarz116.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 38.5k Format: .DOC Pobierz

Zarzadzenie_nr_69_Kawalec.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24k Format: .doc Pobierz

przetargSklodowskiej.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 64.5k Format: .DOC Pobierz

Zarzadzenie_nr_71.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_85.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_93.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_97.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr__158.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr__74.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

bagno_339-1339-2.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 40.5k Format: .doc Pobierz

krzywoustego19stycz.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .DOC Pobierz

mazurkiewicz.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .DOC Pobierz

ogloszenie_wilczyn.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 40k Format: .doc Pobierz

prusa8.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .DOC Pobierz

prusa_10.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .DOC Pobierz

przetargUraz346_8.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 40k Format: .doc Pobierz

zarz120.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 37.5k Format: .DOC Pobierz

roscislawice_223-6.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

siemianicka.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .DOC Pobierz

siemianicka2.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .DOC Pobierz

siemianicka21.docx

Data: Brak danych Rozmiar: 16.33k Format: .docx Pobierz

wykazKochanowskiegoZarz.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

wykazZarzadzParkowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 42.5k Format: .doc Pobierz

wykaz_dzierzawa_Wielka_Lipa_26.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

zarz186.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .DOC Pobierz

zarz185.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

zarz139.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .DOC Pobierz

zarz137parkowa.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 70.5k Format: .DOC Pobierz

zarz135.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_143.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_98.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_163.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 29.5k Format: .doc Pobierz

zarz_47_Goledz14.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 31.5k Format: .DOC Pobierz

zarzadzenie_159.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_147.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_144.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_125_wykaz_najem_Budynek_B.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 33k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_-_68.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

zarzadenergetyczna48_3.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 55k Format: .DOC Pobierz

zarz_268.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .DOC Pobierz

zarzprusa.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .DOC Pobierz

zarz_267.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .DOC Pobierz

zarz_234.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 26k Format: .DOC Pobierz

zarz_204.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 38.5k Format: .DOC Pobierz

zarzGoledz_81.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 40k Format: .DOC Pobierz

zarzGoledz14.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 39.5k Format: .DOC Pobierz

zarz83.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

zarz36.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .DOC Pobierz

zarzadzenie_161.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_165.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

zarz25.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 25.5k Format: .DOC Pobierz

zarzadzenie_94.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_nr_86-ogloszenie-o-rokowaniach.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_nr_67.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 40.5k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_nr_59_-wykaz.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_nr_56.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_nr_55.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 42.5k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_nr_53.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_nr_264.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 40k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_75.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_167.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_73.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_72.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_70.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_259.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_219.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_184.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 33k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_169.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

zarz29.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_nr_2_101_2009.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_nr_1_101_2009.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 59k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 631
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Śliwiński
Czas wytworzenia: 2009-01-09 11:16:37
Czas publikacji: 2009-01-09 11:16:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak