Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Rewitalizacja zabytkowego założenia parku przydworskiego w Osolinie gm. Oborniki Śląskie. 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Rewitalizacja zabytkowego założenia parku przydworskiego w Osolinie gm. Oborniki Śląskie.
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Rewitalizacja zabytkowego założenia parku przydworskiego w Osolinie gm. Oborniki Śląskie.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Rewitalizacja zabytkowego założenia parku przydworskiego w Osolinie gm. Oborniki Śląskie

Pracownia Architektury Krajobrazu, mgr Małgorzata Wilczak

55-120 Oborniki Śląskie

Nowosielce 6A

Cena oferty - 343 921.70 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

pkt

 

 

 

 

 

 

Razem

1

Pracownia Architektury Krajobrazu,

 mgr Małgorzata Wilczak

Nowosielce 6A

55-120 Oborniki Śląskie

(4)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik

Mickiewicza 24

56-160 Wińsko

(3)

  258,27

 

 

 

 

 

 

  258,27

1

AGO Sp. z o.o.

ul. Rycerska 12

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

  253,56

 

 

 

 

 

 

  253,56

1

ANTI S.A.

ul. Chabrowa 10

52-255 Wysoka

(1)

  227,31

 

 

 

 

 

 

  227,31

1

PARK-M Sp. z o.o.

ul. Piaski 12

33-340 Stary Sącz

(5)

  171,69

 

 

 

 

 

 

  171,69

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-06-16

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załącznik:

1. Zestaw znaków logo Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roawojuy Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie (39 KB)

 

Załączniki

Logo_Unijne_Rewitalizacja_Osolin.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 39k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 565
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-06-16 15:09:52
Czas publikacji: 2011-06-16 15:09:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak