Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA CIĄGU PIESZEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 340 NA ODCINKU OBORNIKI ŚL. - WILCZYN WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W M. WILCZYN 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
BUDOWA CIĄGU PIESZEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 340 NA ODCINKU OBORNIKI ŚL. - WILCZYN WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W M. WILCZYN 
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na BUDOWA CIĄGU PIESZEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 340 NA ODCINKU OBORNIKI ŚL. - WILCZYN WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W M. WILCZYN.

Wybrano ofertę:

dla zadania: BUDOWA CIĄGU PIESZEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 340 NA ODCINKU OBORNIKI ŚL. - WILCZYN WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W M. WILCZYN.

BUDRIM Sp. z o.o.

59-216 Kunice

Rolnicza 2

Cena oferty - 1 484 840.32 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

BUDRIM Sp. z o.o.

Rolnicza 2

59-216 Kunice

(2)

  294,00

  6,00

 

 

 

 

 

  300,00

1

BUDROMOS J.T.Bieńkowscy Spółka Jawna

ul. Kowalska 2

59-220 Legnica

(1)

  273,15

  6,00

 

 

 

 

 

  279,15

1

ELEKTROTIM S.A.

ul. Stargardzka 8

54-156 Wrocław

(3)

  233,40

  6,00

 

 

 

 

 

  239,40

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-07-01

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 739
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-07-01 12:28:03
Czas publikacji: 2015-07-01 12:28:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak