XXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 20.05.2008 r. 

 

XXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 20.05.2008 r. 

Uchwała Nr  0150 /XXV/126/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie zmian  w budżecie gminy na rok 2008.

 

Uchwała Nr 0150/XXV/ 127/ 08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Z dnia  20 maja 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Publicznym w Obornikach Śląskich”

 

Uchwała Nr 0150/XXV/128/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalach”

 

Uchwała nr 0150/XXV/129/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20 maja  2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców gminy Oborniki Śląskie  na działalność Burmistrza.

 

Uchwała nr 0150/XXV/ 130/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20 maja  2008r.

W sprawie nadania honorowego obywatelstwa oraz  medalu okolicznościowego Pani Poseł Aleksandrze Natalli-Świat

 

Uchwała nr 0150/XXV/ 131/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20 maja  2008r.

W sprawie nadania honorowego obywatelstwa oraz  medalu okolicznościowego  Panu  Marszałkowi Bronisławowi Komorowskiemu

 

Uchwała nr 0150/XXV/132/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20 maja  2008r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego

 Panu Profesorowi Józefowi Ryznarowi

 

Uchwała nr 0150/XXV/133/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20 maja  2008r.

W sprawie nadania honorowego obywatelstwa oraz  medalu okolicznościowego Panu Burmistrzowi Michaelowi Abrahamowi

 

Uchwała nr 0150/ XXV/ 134/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20 maja 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Oborniki Śląskie 

 

Uchwała nr 0150 / XXV/ 135/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20  maja  2008r.

w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów

 

Uchwała nr 0150 / XXV/ 136/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20  maja  2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy

 

 

Uchwała nr 0150 / XXV/137/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20  maja  2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy

 

Uchwała nr 0150 / XXV/138/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  20  maja  2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy

 

 

Uchwała nr 0150 / XXV/139/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20  maja  2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy

 

Uchwała nr 0150 / XXV/ 140/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20  maja  2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy

 

Uchwała nr 0150 / XXV/ 141/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20  maja  2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy

 

Uchwała nr 0150 / XXV/142/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20  maja  2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy

 

Uchwała nr 0150/ XXV/143/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20  maja  2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy

 

Uchwała nr 0150 / XXV/ 144/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20  maja  2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy

 

Uchwała nr 0150/ XXV/145/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20  maja  2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy

 

Uchwała nr 0150 / XXV/146/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20  maja  2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy

 

Uchwała  nr 0150/XXV/ 147/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20 maja 2008r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i zatwierdzenia wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich.

 

Uchwała  nr 0150/XXV/ 148/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20 maja 2008r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i zatwierdzenia wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich.

 

Uchwała nr 0150/XXV/149/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20 maja  2008r.

w sprawie przystąpienia Gminy Oborniki Śląskie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich”.

 

Uchwała nr 0150/XXV/ 150/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  20 maja  2008r

W sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Wilczyn”

 

Uchwała nr 0150/XXV/ 151/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  20 maja  2008r

W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Osolinie przy ul. Józefa Piłsudskiego 5

 

 

 

Załączniki

uchala_141.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .DOC Pobierz

uchwala_133.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_151.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_150.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 3.88M Format: .doc Pobierz

uchwala_149.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_147.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

uchwala_146.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .DOC Pobierz

uchwala_139.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .DOC Pobierz

uchwala_138.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .DOC Pobierz

uchwala_137.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .DOC Pobierz

uchwala_136.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .DOC Pobierz

uchwala_134.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .DOC Pobierz

uchwala_132.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

uchwala126.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

uchwala_131.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_130.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

uchwala_129.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_128.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 27.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_127.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 27k Format: .doc Pobierz

uchwala148.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

uchwala145.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .DOC Pobierz

uchwala144.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .DOC Pobierz

uchwala143.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .DOC Pobierz

uchwala142.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .DOC Pobierz

uchwala140.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .DOC Pobierz

uchwla135.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 530
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2008-05-29 15:09:33
Czas publikacji: 2008-05-29 15:09:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak