XXIX sesja Rady Miejskiej z dnia 10.07.2008 r. 

 

XXIX sesja Rady Miejskiej z dnia 10.07.2008 r. 

Uchwała nr 0150/XXIX/176/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 10 lipca 2008 r. 
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

  

Uchwała nr 0150/XXIX/177/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie: emisji obligacji Gminy Oborniki Śląskie oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Uchwała nr 0150/XXIX/178/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

 

Uchwała nr 0150/XXIX/179/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 10 lipca 2008r.
w sprawie: przyjęcia „Strategii integracji społecznej i rozwiązywania problemów społecznych gminy Oborniki Śląskie”.

Strategia…

 

Uchwała nr 0150 /XXIX/180/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wilczyn.

 

Uchwała nr 0150/XXIX/181/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Osolin.
Załącznik nr 1

 

Uchwała nr 0150/XXIX/182/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie: utworzenia  na obszarze gminy Oborniki Śląskie stałych obwodów głosowania.
Załącznik nr 1
Uzasadnienie

 

Uchwała nr 0150/XXIX/183/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 0150/XV/118/03 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie  ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.

 

Załączniki

StrategiaIntegracjiSpolecznej_poprawiona.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 499.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_176.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32k Format: .doc Pobierz

uchwala_177.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 64.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_178.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 150k Format: .doc Pobierz

uchwala_179.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_180.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 58k Format: .doc Pobierz

uchwala_181.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 59k Format: .doc Pobierz

uchwala_182.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_183.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

uzasadnienie_do_182.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

zal.1_do_176.XLS

Data: Brak danych Rozmiar: 39.5k Format: .XLS Pobierz

zal.2_do_176.XLS

Data: Brak danych Rozmiar: 30k Format: .XLS Pobierz

zal.3_do_176.XLS

Data: Brak danych Rozmiar: 55k Format: .XLS Pobierz

zal.4_do_176.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 27.5k Format: .xls Pobierz

zal.5_do_176.XLS

Data: Brak danych Rozmiar: 55k Format: .XLS Pobierz

zal.do_181.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 172.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 523
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Romana Obrocka
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2008-07-16 15:20:11
Czas publikacji: 2008-07-16 15:20:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak