XXX sesja RM, 29.09.2008, spis treści 

 

XXX sesja RM, 29.09.2008, spis treści 

Uchwała Nr 0150/XXX/184/08

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmian  w budżecie gminy na rok 2008.

Załącznik

 

Uchwała nr 0150/XXX/185/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

 z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013

Załącznik

 

Uchwała nr 0150/XXX/186/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Wacława Benasiewicza na działalność Burmistrza Obornik Śląskich

 

Uchwała nr 0150/XXX/187/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/315/98 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 maja 1998 r.  w sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego o nazwie „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” .

Załącznik

 

Uchwała nr 0150/XXX/188/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28.08.2008 r.

w sprawie: umorzenia należności pieniężnej Gminy Oborniki Śląskie, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

 

Uchwała nr 0150/XXX/189/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  28.08.2008 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy.

 

Uchwała nr 0150/XXX/190/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  28.08.2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy.

 

Uchwała nr 0150/XXX/191/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28.08.2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy.

 

Uchwała nr 0150/XXX/192/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28.08.2008 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w Golędzinowie

 

Uchwała nr 0150/XXX/193/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  28.08.2008r.

w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego                                           

w Obornikach Śląskich

 

Uchwała nr 0150/XXX/194/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Obornik Śląskich

 

Załączniki

uchwala_184-1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47k Format: .doc Pobierz

uchwala_185.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 70k Format: .doc Pobierz

uchwala_186.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_187.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 170k Format: .doc Pobierz

uchwala_188.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_189.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 61k Format: .DOC Pobierz

uchwala_190.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 60.5k Format: .DOC Pobierz

uchwala_191.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 60.5k Format: .DOC Pobierz

uchwala_192.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 33.5k Format: .DOC Pobierz

uchwala_193.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48k Format: .doc Pobierz

uchwala_194.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

zalacznik_do_184.XLS

Data: Brak danych Rozmiar: 41.5k Format: .XLS Pobierz

zalacznik_do_185.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

zalacznik_do_187.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 523
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Romana Obrocka
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2008-09-12 12:15:10
Czas publikacji: 2008-09-12 12:15:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak