XXXI sesja RM, 25.09.2008, spis treści 

 

XXXI sesja RM, 25.09.2008, spis treści 

Uchwała nr 0150 XXXI/195/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Uchwała nr 0150/XXXI/196/ 08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  25 września 2008r.

w sprawie zmiany składu doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich do zbadania całokształtu wykonania zadań z zakresu promocji gminy Oborniki Śląskie ze szczególnym wyszczególnieniem rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na promocje gminy.

 

Uchwała nr 0150/XXXI/197/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  25 września  2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wilczyn.

 

Uchwała nr 0150/XXXI/198/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  25 września  2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

 

Uchwała nr 0150/XXXI/199/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Pęgów, Kotowice, Wilczyn, Zajączków, Paniowice

Załącznik mapowy

 

Uchwała nr 0150/XXXI/200/ 08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 września  2008r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pęgowie.

 

Uchwała nr 0150/XXXI/201/08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania

 „Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Oborniki Śląskie”.

 

Uchwała nr 0150/XXXI/202/ 08

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  25 września 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy.

 

Załączniki

uchwala.197.Wilczyn-PGL-1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

uchwala.198.Oborniki_Sl.PGL-1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48k Format: .doc Pobierz

uchwala.199.Zajaczkow-1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 40k Format: .doc Pobierz

uchwala.201.plan-rolny-1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

uchwala_195.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

uchwala_196-1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_200.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

uchwala_202.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

zal.1_do_195.XLS

Data: Brak danych Rozmiar: 41k Format: .XLS Pobierz

zal.2_do_195.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 28k Format: .xls Pobierz

zalacznik_199.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 1.79M Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 550
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Romana Obrocka
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2008-10-07 08:59:41
Czas publikacji: 2008-10-07 08:59:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak