XXXII sesja Rady Miejskiej z dnia 28.10.2008 r. 

 

XXXII sesja Rady Miejskiej z dnia 28.10.2008 r. 

Uchwała nr 0150 / XXXII  / 203  / 08
Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie zmian  w budżecie gminy na rok 2008.
Załącznik
 
Uchwała nr 0150/XXXII/204/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXI/102/08  Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 22 stycznia  2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oborniki Śląskie w 2008 roku.
Załącznik
 
Uchwała nr 0150/XXXII/205/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
 

Uchwała nr 0150 / XXXII/206/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wilczyn
 

Uchwała nr 0150 / XXXII/207/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  28 października 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Morzęcin Wielki i Siemianice.
 

Uchwała nr 0150/XXXII/208/2008
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie przeniesienia własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej położonej  w Obornikach Śląskich oznacz. nr geodez. 33/58 AM 5.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/209/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  28 października 2008 r.
w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2009 r.
 

Uchwała  nr  0150/XXXII/210/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi komunalne w 2009 roku.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/211/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie Regulaminu placu zabaw na terenie Gminy Oborniki Śląskie.   

Uchwała nr 0150 / XXXII/212/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/213/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 2830 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Michałowi Banatowi.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/214/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Franciszkowi Chaja.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/215/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Ryszardowi Chwalińskiemu.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/216/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Genowefie Dedyńskiej.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/217/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Bronisławowi Forgielowi.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/218/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Józefowi Giedrysowi.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/219/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Tadeuszowi Janasowi.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/220/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Wilhelmowi Kalinowskiemu.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/221/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Kazimierzowi Kępińskiemu.

 
Uchwała nr 0150/XXXII/222/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Elżbiecie Kusztal.
 

Uchwała nr 0150/XXXII/223/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Władysławowi Lemantowiczowi.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/224/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Romualdzie Miziołek.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/225/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Janowi Nowakowi.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/226/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Romanowi Nowickiemu.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/227/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Kazimierzowi Piaskowskiemu.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/228/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Zbigniewowi  Płatkowskiemu.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/229/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Władysławie Rudnik.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/230/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Irenie Symonowicz.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/231/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  30 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Tadeuszowi Śliwińskiemu.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/232/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Kazimierzowi Trząsalskiemu.

  

Uchwała nr 0150/XXXII/233/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Edwardowi Wnękowi.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/234/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Janowi Żygadło.

 

Uchwała nr 0150/XXXII/235/08
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Wacławowi Pasis.

 

 

 

Załączniki

4cf56ae627446_uchwala_205.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_229.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_223.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_224.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_225.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_226.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_227.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_228.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_230.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_221.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_231.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_232.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_233.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_234-1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_235.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

zal.do-203.XLS

Data: Brak danych Rozmiar: 45k Format: .XLS Pobierz

uchwala_222.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_220.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

chwala_219.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_210.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_203.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

uchwala_204.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 88.5k Format: .DOC Pobierz

uchwala_205.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_207-1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 55k Format: .doc Pobierz

uchwala_208.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_209.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 79k Format: .doc Pobierz

uchwala_211.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 63.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_218.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_212.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_213.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_214.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_215.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_216.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_217.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

zal.do-_204.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 532
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Romana Obrocka
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2008-11-07 11:03:40
Czas publikacji: 2008-11-07 11:03:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak