XXXVI sesja Rady Miejskiej z dnia 29.01.2009 r. 

 

XXXVI sesja Rady Miejskiej z dnia 29.01.2009 r. 

Uchwała nr  0150/XXXVI/257/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 29.01.2009

w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2009

 

Uchwała  nr 0150/XXXVI/258/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 29 stycznia 2009.

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oborniki Śląskie w  2009  roku.

 

Uchwała nr 0150/XXXVI/259/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 29 stycznia  2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Uchwała nr 0150/XXXVI/260/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 29 stycznia  2009r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów : Jary, Lubnów, Nowosielce, Rościsławice, Uraz

 

Uchwała nr 0150/XXXVI/261/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Oborniki Śląskie 

 

Uchwała nr 0150/XXXVI/262/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy

 

Uchwała nr 0150/XXXVI/263/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 29 stycznia  2009r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Urazie

 

Uchwała  nr 0150/XXXVI/264/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich na rok 2009.  

Załączniki

uchwala.259-bonifikaty.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 76.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_257.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 60.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_258.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 77k Format: .doc Pobierz

uchwala_260.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 53.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_261.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 55k Format: .DOC Pobierz

uchwala_262.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

uchwala_263.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 53.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_264.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 57.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 570
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2009-02-10 09:21:55
Czas publikacji: 2009-02-10 09:21:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak