Uchwały XLIII sesji Rady Miejskiej, 30.06.2009 r. 

 

Uchwały XLIII sesji Rady Miejskiej, 30.06.2009 r. 

Uchwała nr 0150 /XLIII / 336 / 09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.

 

Uchwała nr 0150 / XLIII /337/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 czerwca  2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

 

Uchwała nr 0150/XLIII/338/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 czerwca 2009 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 

Uchwała nr 0150/XLIII/339/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 czerwca 2009 r.

w sprawie  środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

Uchwała nr 0150/XLIII/340/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 czerwca 2009 r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z wnioskiem o zniesienie nazwy przysiółka Laskownica.

 

Uchwała nr 0150/XLIII/341/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy.

 

Uchwała nr 0150/XLIII/342/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy.

 

Uchwała nr 0150/XLIII/343/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy.

 

Uchwała nr 0150/XLIII/344/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy.

 

 

Uchwała nr 0150/XLIII/345/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy.

 

Uchwała nr 0150/XLIII/346/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy.

 

Uchwała nr 0150 / XLIII / 347 /  09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 czerwca 2009 r.

w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Oborniki Śląskie.

 

Uchwała nr 0150 /XLIII/ 348/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków.

 

Uchwała nr 0150 / XLIII / 349 /09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

 

Uchwała nr 0150/XLIII/350/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego
„Regionalne Schronisko dla Zwierząt”.

 

Uchwała nr 0150/XLIII/351/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego
„Regionalne Schronisko dla Zwierząt”.

 

 

 

Załączniki

uchwala_336.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 39.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_337.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

uchwala_338.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 101k Format: .doc Pobierz

uchwala_339.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 88.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_340.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

uchwala_341.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

uchwala_342.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

uchwala_343.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

uchwala_344.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 67.5k Format: .DOC Pobierz

uchwala_345.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 68k Format: .DOC Pobierz

uchwala_346.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

uchwala_347.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 253k Format: .doc Pobierz

uchwala_348.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_349.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

uchwala_350.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 53.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_351.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 55.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 574
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Romana Obrocka
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-07-09 14:58:19
Czas publikacji: 2009-07-09 14:58:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak