XLVII sesja Rady Miejskiej z dnia 06.10.2009 r. 

 

XLVII sesja Rady Miejskiej z dnia 06.10.2009 r. 

Uchwała Nr 0150/XLVII/371/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie przystąpienia do Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/372/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Izabeli Basz-Brudnik

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/373/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Elżbiecie Kędzi

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/374/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Marii Kośmider

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/375/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Anieli Doroszkiewicz

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/376/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Walentynie Dąbrowskiej

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/377/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Danucie Nowak

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/378/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Wandzie Sośniak

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/379/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Janinie Jojko

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/380/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Marii Pałce

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/381/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Henryce Malinowskiej

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/382/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Stanisławie Trzpis

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/383/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Antoninie Długosz

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/384/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Władysławowi Długoszowi

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/385/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Edmundowi Dudzikowi

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/386/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Alicji Walas

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/387/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Mirosławie Fiłon

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/388/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Barbarze Syrico

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/389/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Janowi Stanikowi

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/390/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Krystynie Wiśniewskiej

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/391/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Stanisławie Zasławskiej

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/392/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Genowefie Tomaszewskiej

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/393/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Zofii Hanke

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/394/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Danucie Kościołek

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/395/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Emilii Kucharskiej  

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/396/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Grażynie Przybylskiej

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/397/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Stanisławowi Babczyńskiemu

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/398/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Janowi Drzewieckiemu

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/399/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Zdzisławowi Nitce

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/400/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Zespołowi Śpiewaczemu „Malwy”

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/401/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Kapeli Ludowej z Siemianic

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/402/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Panu Norbertowi Morcińcowi

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/403/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Księdzu Antoniemu Kiełbasie

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/404/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania  honorowego obywatelstwa oraz medalu okolicznościowego Panu Michałowi Jasiakowi

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/405/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie nadania  honorowego obywatelstwa oraz medalu okolicznościowego Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/406/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Oborniki Śląskie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oborniki Śląskie na lata 2009-2015

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/407/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie  pozytywnego zaopiniowania  zamiaru kupna prawa wieczystego użytkowania działki nr 30/1 AM-19 zabudowanej budynkiem biurowo-technicznym za cenę 1.048.610 zł netto

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/408/09

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie  pozytywnego zaopiniowania  zamiaru kupna w drodze przetargu działki rolnej nr 120/1 AM-2 położonej w Wielkiej Lipie

 

 

Załączniki

uchwala_381.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_372.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_380.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_379.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_378.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_377.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_376.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

uchwala_375.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_374.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_373.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_371.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 56k Format: .doc Pobierz

uchwala_387.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_392.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_393.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_394.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_395.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_396.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_397.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

uchwala_398.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

uchwala_391.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_390.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_389.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_388.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_400.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_386.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_385.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_384.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_383.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_382.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_401.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_408.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

uchwala_407.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_406.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz

uchwala_405.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_404.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

uchwala_403.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_402.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

uchwala_399.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 540
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2009-10-19 14:37:50
Czas publikacji: 2009-10-19 14:37:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak