XLVIII sesja Rady Miejskiej z dnia 22.10.2009 r. 

 
XLVIII sesja Rady Miejskiej z dnia 22.10.2009 r. 

Uchwała nr 0150/XLVIII/409/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  22 października  2009 r.

w sprawie nadania  honorowego obywatelstwa oraz medalu okolicznościowego Pani Marii Rzechówce.

 

Uchwała nr 0150/XLVIII/410/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  22 października  2009 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Emilii Grabowskiej

 

Uchwała nr 0150/XLVIII/411/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  22 października  2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 

Uchwała nr 0150/XLVIII/412/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  22 października  2009 r.

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 0150/XLV/354/2009 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Oborniki Śląskie oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Uchwała nr 0150/XLVIII/413/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  22 października  2009 r.

w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2010

 

Uchwała nr 0150/XLVIII/414/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  22 października  2009 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Oborniki Śląskie

 

Uchwała nr 0150/XLVIII/415/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  22 października  2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Zajączków

 

Uchwała nr 0150/XLVIII/416/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  22 października  2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów i Zajączków

 

Uchwała nr 0150/XLVIII/417/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  22 października  2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

 

Uchwała nr 0150/XLVIII/418/09

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  22 października  2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Józefa Józefczuka  na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich

 

 

Załączniki

Uchwala_411.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

uchwala_409.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_410.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_412.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

uchwala_413.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 74k Format: .doc Pobierz

uchwala_414.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_415.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_416.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_417.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 55k Format: .doc Pobierz

uchwala_418.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 586
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2009-11-12 11:51:15
Czas publikacji: 2009-11-12 11:51:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak