LII sesja Rady Miejskiej z dnia 28.01.2010 r. 

 

LII sesja Rady Miejskiej z dnia 28.01.2010 r. 

Uchwała nr 0150/LII/436/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów

 

Uchwała nr 0150/LII/437/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150 / XXXVII / 269 / 09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  26 lutego  2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Osolin

 

Uchwała nr 0150/LII/438/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia  „Planu odnowy miejscowości Uraz”

 

Uchwała nr 0150/LII/439/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie na lata 2010-2032”.

Załącznik: "Program usuwania azbestu"

  

Uchwała nr 0150/LII/440/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie nadania  honorowego obywatelstwa oraz medalu okolicznościowego Panu Wiktorowi Odelskiemu

 

Uchwała nr 0150/LII/441/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie nadania  honorowego obywatelstwa oraz medalu okolicznościowego Pani Marii Gołdzie

 

Uchwała nr 0150/LII/442/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie nadania  honorowego obywatelstwa oraz medalu okolicznościowego Pani Jadwidze Mikołajuk

 

Uchwała nr 0150/LII/443/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich na rok 2010

 

 

Załączniki

Uchwala_-436.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_437.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 54.5k Format: .DOC Pobierz

uchwala_438.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 63k Format: .doc Pobierz

uchwala_439.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 83k Format: .doc Pobierz

uchwala_440.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

uchwala_441.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

uchwala_442.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

uchwala_443.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 57.5k Format: .doc Pobierz

zal._do_439.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 6.2M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 551
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2010-02-05 12:08:02
Czas publikacji: 2010-02-05 12:08:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak