Rozstrzygnięcie przetargu na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Obornikach Śląskich 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Obornikach Śląskich 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1/09

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: 340/BK-04/2007/8                                                       Oborniki Śląskie dnia: 2008-02-18

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony na:

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Obornikach Śląskich.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH I OGRODNICZYCH Jadwiga Filcek

Chrobrego 3

55-120 Oborniki Śląskie

na:

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Obornikach Śląskich. za cenę 8 784.00

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) za 1 miesiąc pełnienia funkcji zarządcy cmentarza

 

 

 

 

 

Razem

1

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH I OGRODNICZYCH

Jadwiga Filcek

ul. Chrobrego 3

55-120 Oborniki Śląskie

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

  300,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

Oferta nr 2

Konsorcjum firm:

IN MEMENTO

Robert Jakubowski

i Agencji Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

M.C. Skłodowskiej 30

55-120 Oborniki Śląskie

Oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny (Art.89, ust.1, pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Burmistrz Obornik Śląskich

-mgr Paweł Misiorek

 


Liczba odwiedzin : 573
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2008-02-27 15:02:27
Czas publikacji: 2008-02-27 15:02:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak