Rozstrzygnięcie przetargu na budowę zbiornika wodociągowego, remont i przebudowa pompowni wody w Osolinie 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę zbiornika wodociągowego, remont i przebudowa pompowni wody w Osolinie 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1/09

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: 340/WK-01a/2008/2                                                    Oborniki Śląskie dnia: 2008-06-13

 

 

 

 

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie negocjacje bez ogłoszenia na:

Budowa zbiornika wodociągowego, remont i przebudowa pompowni wody w Osolinie.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Firma GUTKOWSKI, Gutkowski Jan

17 stycznia 92

64-100 Leszno

na:

Budowa zbiornika wodociągowego, remont i przebudowa pompowni wody w Osolinie. za cenę 731 636.84

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.

  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

Firma GUTKOWSKI, Gutkowski Jan

17 stycznia 92

64-100 Leszno

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

WODROL, Teodor Świątecki

ul. Wilczycka 14

55-093 Kiełczów

(2)

  292,80

 

 

 

 

 

 

  292,80

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

- mgr Paweł Misiorek -

 


Liczba odwiedzin : 556
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2008-09-19 13:46:46
Czas publikacji: 2008-09-19 13:46:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak