Sesja XVI 

 

Wykaz Uchwał 

Uchwały XVI sesji Rady Miejskiej z dnia 5 lutego 2004 roku  

 

Uchwała nr 0150/XVI/119/04

Rady Miejskiej w Obornikach Śl.

z dnia  5 lutego  2004r.

w sprawie przyjęcia Gminnego

Programu Profilaktyki i

 Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie

Oborniki Śl. w  2004 roku.

  

 

Uchwała  nr 0150/XVI/120/04

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  05 lutego  2004 roku

w sprawie budżetu gminy na rok 2004

   

 

Uchwała  nr 0150/XVI/121/04              

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  5 lutego  2004r.

w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach.

  

 

Uchwała nr 0150/XVI/122/04

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  5 lutego    2004r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

  

 

Uchwała nr 0150/XVI/123/04

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

 z dnia  5 lutego  2004r

w sprawie zlecenia  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich kontroli Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich.

  

 

Uchwała nr 0150/XVI/124/04

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

 z dnia  5 lutego    2004r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana  Bogusława Nowaka na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - pana Kazimierza Bednarka

 

 

Uchwała  nr 0150/XVI/125/04

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  5 lutego   2004r.

w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Oborniki Śląskie odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 3

zarządzonych na dzień 28 marca 2004r.

 

 

Uchwała nr 0150/XVI/126/04

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

 z dnia 5 lutego 2004r.

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Wilczyn na działalność

Burmistrza Obornik Śląskich.

 

 

Uchwała nr 0150/XVI/127/04

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  5 lutego 2004r.

w sprawie odwołania skarbnika gminy

 

 

Uchwała  nr 0150/XVI/128/04

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  5 lutego  2004r.

w sprawie powołania skarbnika gminy

 

 

Uchwała nr 0150/XVI/129/04

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  5 lutego  2004 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie

 

 

Uchwała nr 0150/XVI/130/04

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 5 lutego 2004r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXV/241/2000 z dnia  28 listopada 2000 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Obornicki Ośrodek Kultury i utworzenia  instytucji kultury  pn. Obornicki Ośrodek Kultury  

 

 

Uchwała nr 0150/XVI/131/04

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 5 lutego 2004

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji w zakresie rozbudowy Gimnazjum Publicznego w Obornikach Śląskich.

 

 

Załączniki

4cf569d08144d_U_121.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

UB2004a.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 71k Format: .doc Pobierz

U_119a.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 57k Format: .doc Pobierz

U_121.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

U_122.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 38k Format: .doc Pobierz

U_123.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

U_124.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

U_125.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

U_126.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

U_127.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

U_128.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 20.5k Format: .doc Pobierz

U_129.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 159.5k Format: .doc Pobierz

U_130.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

U_131.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 553
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2004-02-12 15:16:42
Czas publikacji: 2004-02-12 15:16:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak