XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 17.02.2005 roku 

 

XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 17.02.2005 roku 

Uchwała  nr 0150/XXX/ 221 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 17 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie Oborniki Śląskie w  2005 roku.

 

Uchwała  nr  0150 /XXX/ 222 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  17  lutego 2005r.

w sprawie nadania kategorii drogi gminnej

 

Uchwała  nr 0150/XXX/ 223 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 17 lutego  2005r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 0150/XXVI/184/04 z dnia 25 listopada  2004r.  w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Lokalnego Gminy  Oborniki Śląskie na lata 2005 - 2006"

 

Uchwała  nr 0150/XXX/ 224 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  17 lutego   2005r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XV/ 118 /05 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie  ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.

 

Uchwała   nr 0150/XXX/ 225 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  17 lutego 2005r.

w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2005r.

 

Uchwała   nr 0150/XXX/ 226 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  17 lutego 2005r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rościsławice

 

Uchwała   nr 0150/XXX/ 227 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  17 lutego  2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

 

Uchwała   nr 0150/XXX/ 228 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  17 lutego 2005r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie

 

Załączniki

uchw221.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 79.5k Format: .DOC Pobierz

uchw222.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

uchw223.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

uchw224.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

uchw225.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 67.5k Format: .doc Pobierz

uchw226.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 44k Format: .doc Pobierz

uchw227.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

uchw228.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 197.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 568
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2005-04-27 13:24:04
Czas publikacji: 2005-04-27 13:24:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak