XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 17.03.2005 roku 

 
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 17.03.2005 roku 

Uchwała nr  015/XXXI/ 229 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 

z dnia  17 marca 2005 roku.

w sprawie zmian  w budżecie gminy na rok 2005.

 

Uchwała nr 0150/XXXI/ 230 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 17 marca 2005 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilczyn

 

Uchwała nr 0150/XXXI/ 231 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  17 marca 2005r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/66/99 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia
29 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia medalu okolicznościowego nadawanego przez Radę Miejską w Obornikach Śląskich. 

 

Uchwała nr 0150/ XXXI/ 232 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 17 marca 2005r.

w sprawie zmian uchwały  Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXVII/358/02 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr VIII/66/99  z  dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie ustanowienia medalu okolicznościowego  nadawanego  przez Radę Miejską w Obornikach Śląskich.

 

Uchwała nr 0150/ XXXI/ 233 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 17 marca 2005r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXX/221/05 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z  dnia 17 lutego 2005 r. sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Oborniki Śl. w  2005 roku.

 

Uchwała nr 0150/XXXI/ 234 /05

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 17 marca 2005r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie

 

Uchwała nr 0150/XXXI/ 235 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  17 marca 2005r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Oborniki Śląskie miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Uchwała nr 0150/XXXI/ 236 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie zaopiniowania „PLANU AGLOMERACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE OBJĘTEJ KRAJOWYM PROGRAMEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH”

 

Uchwała nr 0150/XXXI/ 237 /05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  17 marca 2005r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Oborniki Śląskie.

 

 

Załączniki

U_233.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 57k Format: .doc Pobierz

U_234.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

U_235.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

U_236.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 107.5k Format: .doc Pobierz

U_237.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

U_229.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 40.5k Format: .doc Pobierz

U_230.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 25.5k Format: .DOC Pobierz

U_231.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

U_232.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 566
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2005-04-27 13:29:04
Czas publikacji: 2005-04-27 13:29:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak