XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 07 lipca 2005 roku 

 

XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 07 lipca 2005 roku 

Uchwała Nr 0150 / XXXV /256/05

Rady Miejskiej z dnia 07 lipca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Uchwała Nr 0150 / XXXV /257/05

Rady Miejskiej z dnia 07 lipca 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa dróg gminnych”

 

Uchwała nr 0150/XXXV/258/05

Rady Miejskiej z dnia 07 lipca 2005r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

 

Uchwała Nr 0150/XXXV/259/05

Rady Miejskiej z dnia 07 lipca 2005r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Oborniki Śląskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

 

Uchwała Nr 0150/XXXV/260/05

Rady Miejskiej z dnia 07 lipca 2005r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXIV/173/04 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 4 października 2004 r. w sprawie utworzenia Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna.

 

Uchwała Nr 0150/XXXV/261/05

Rady Miejskiej z dnia 07lipca 2005r.

w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej

 

Uchwała Nr 0150/XXXV/262/05

Rady Miejskiej z dnia 07 lipca 2005r.

w sprawie odwołania członka Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Uchwała nr 0150/XXXV/263/05

Rady Miejskiej z dnia 07 lipca 2005r.

w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej.

 

Uchwała Nr 0150/XXXV/264/05

Rady Miejskiej z dnia 07 lipca 2005r.

w sprawie powołania członka Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Uchwała Nr 0150/XXXV/265/05

Rady Miejskiej z dnia 07 lipca 2005r.

W sprawie opisu planowanych do realizacji zadań związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w Osoli.

Pełne teksty uchwał w Biurze Rady Miejskiej.

 

 

Załączniki

256.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 31.5k Format: .doc Pobierz

257.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

259.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 31.5k Format: .doc Pobierz

260.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

261.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47k Format: .doc Pobierz

262.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

263.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47k Format: .doc Pobierz

264.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48k Format: .doc Pobierz

265.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

MPZP_Miasto_U_258.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 552k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 587
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2005-07-18 10:29:55
Czas publikacji: 2005-07-18 10:29:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak