Obwieszczenia 

 
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 3 stycznia2019 r., znak: RiOŚ.6220.4.11.2018-2019 w sprawie wydania decyzji znak: RiOŚ.6220.4.12.2018-2019 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Pęgów-Zofia w Urazie, gm. Oborniki Śląskie.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 3 stycznia2019 r., znak: RiOŚ.6220.4.47.2016-2019w sprawie wydania decyzji znak: RiOŚ.6220.6.46.2016-2019 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn)w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 3 stycznia 2019 r., znak: RiOŚ.6200.4.45.2016-2019 o zakończeniu zbierania matriału dowodowego  w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 r., znak WOOŚ.420.83.2018.AMK.10 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Modernizacja gazociągu Godzięcin-Siemianice-Wołów.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 31 października 2018 r., znak: RiOŚ.6200.4.44.2016-2018 w sprawiewy znaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Ślaskich z dnia  18 września 2018 r., znak: RiOŚ.6200.4.43.2016-2018 w sprawie przedłożenia do tut. Urzędu pisma Inwestora z dnia
6 września 2018 r., w sprawie ustosunkowania się do pisma Burmistrza Obornik Śląskich z dnia  20 sierpnia 2018 r., znak: RiOŚ.6220.6.41.2016-2018 oraz o wezwaniu Inwestora
do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wroclawiu postanowienia z dnia 7 sierpnia 2018 r. (SKO 4136/25/18) w sprawie stwierdzenia braku przez Burmistrza Oborniki Śląskich o nie dopuszczeniu się przewlekłego prowadzenia postępowania w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

 

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 20 sierpnia 2018 r., znak: RIOŚ.6220.6.42.2016-2018 w sprawie wezwania Inwestora do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha w związku ze złózonymi uwagami i wnioskami w ramach udziału społeczeństwa - pismo Burmistrza Obornik Śląskich znak: RiOŚ.6220.6.42.2016-2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 29 czerwca 2018 r., znak: RIOŚ.6220.6.40.2016-2017 w sprawie wniesienia ponaglenia w trybie art. 37 Kodeksu posterowania administracyjnego przez Inwestora, tj. DROG-BUD Spółka Jawna Władysław Pietrzykowski, Jacek Pietrzykowski i Tomasz Pietrzykowski za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

 Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 29 czerwca 2018 r., znak: RIOŚ.6220.6.38.2016-2017 w sprawie przesunięcia załatwienia sprawy w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 21 maja 2018 r., znak: RIOŚ.6220.6.34.2016-2017 w sprawie przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 13 kwietnia 2018 r., znak: RIOŚ.6220.6.33.2016-2018 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, znak: WOOŚ.4242.64.2018.MS.10 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 4 kwietnia 2018 r., znak: RIOŚ.6220.6.32.2016-2017 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha - postanowienie  Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody znak: WR.ZZO.5.436.3.2018.SG z 15 marca 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn., przebudowie stacji 110/20kVR-16 Oborniki Śląskie wraz z niezbędną infrastrukturą.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 marca 2018 r., znak WOOŚ.4202.1.2017.PS.23, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice".

 Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 5 marca 2018 r., znak: RIOŚ.6220.6.30.2016-2017 w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego  w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 31 stycznia 2018 r., znak: RIOŚ.6220.6.28.2016-2017 w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego  w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 27 listopada 2017 r., znak: RIOŚ.6220.6.24.2016-2017 w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego  w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2017 r., znak WOOŚ.4202.1.2017.PS.12 w sprawie Przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice”

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 27 listopada 2017 r., znak: RIOŚ.6220.6.24.2016-2017 w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego  w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 18 października 2017 r., znak: RIOŚ.6220.6.22.2016-2017 w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego  w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich   z dnia 19 października 2017 r., znak: RIOŚ.6220.6.21.2016-2017 w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego  w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 29 września 2017 r., znak: RiOŚ.6220.6.17.2016-2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegajacego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 8 maja 2017 r., znak: RiOŚ.6220.6.16.2016-2017 w sprawie wystąpienia do RDOŚ we Wrocławiu o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia polegajacego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 września 2017 r., znak WOOŚ.4210.39.2016.JS.24, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, 342, 340 w miejscowości Oborniki Śląskie”

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 sierpnia 2017 r., znak WOOŚ.4210.39.2016.JS.22, w sprawie dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, 342, 340 w miejscowości Oborniki Śląskie”

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 lipca 2017 r., znak WOOŚ.4210.39.2016.JS.17, w sprawie dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, 342, 340 w miejscowości Oborniki Śląskie”


Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 25 maja 2017 r., znak: RiOŚ.6220.6.14.2016-2017 w sprawie wezwania Inwestora do uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko  w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.
 

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 11 maja 2017 r., znak: RiOŚ.6220.6.12.2016-2017 w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.         

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 25 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania postanowienia Burmistrza Obornik Śląskich  (znak: RIOŚ. 6220.6.10.2016-2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.) o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4210.39.2016.JS.10 w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, 342, 340 w miejscowości Oborniki Śląskie”.

 Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 6 lutego 2017 r., znak: RiOŚ.6220.17. 7.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch urządzeń wodnych S1 i S2 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie gospodarstwa rolnego w Pęgowie o wydajności eksploatacyjnej równej odpowiednio: S1-Qe = 4,1 m3/h, S1-Qe = 3,9 m3/h. Urządzenia wodne zlokalizowane będą na terenie działki 4/7 obręb 0014 Pęgów, gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 stycznia 2017 r., znak WOOŚ.4210.39.2016.JS.6, w sprawie o niemożności wydania w ustawowym terminie postanowienia, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, 342, 340 w miejscowości Oborniki Śląskie”

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 stycznia 2017 r., znak WOOŚ.4210.39.2016.JS.4, w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, 342, 340 w miejscowości Oborniki Śląskie”

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2016 r., znak WOOS.4210.31.2013.BZ.36 w sprawie wydania decyzji z dnia 29 grudnia 2016 r., znak: WOOŚ.4210.31.2013.BZ.34, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania „Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2016 r., znak WOOS.4210.31.2013.BZ.35, w sprawie wezwania do uzupełnienia raportu ooś przedsięwzięcia pn.: Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania „Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich" oraz wyznaczenia nowego terminu załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 29 listopada 2016 r., w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: przebudowie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2016 r., znak WOOŚ.4210.1.2013.BZ.34, w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania „Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 września 2016 r., znak WOOŚ.4210.31.2013.BZ.33 w sprawie wyznaczenia nowego terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania "Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 16 sierpnia 2016 r., znak: WOOŚ.4210.31.2013.BZ.32 w sprawie przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania „Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2016 r., znak WOOŚ.4210.31.2013.BZ.29 w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania „Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich".

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 21 lipca 2016 r., znak: RIOŚ.6220.4.8.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej w części północno-zachodniej miasta Oborniki Śląskie w ramach zadania: „wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej w części północno-zachodniej miasta w Obornikach Śląskich”.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 18 lipca 2016 r., w sprawie wydania postanowienia Burmistrza Obornik Śląskich  (znak: RIOŚ. 6220.6.8.2016 z dnia 18 lipca 2016 r.) o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniacyh dla przedsięwzięcia polegajacego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4233.6.2013.ŁCK.31 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 20 czerwca 2016 r., o zakończeniu zbierania materiału dowodowego (znak: RIOŚ.6220.4.7.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej w części północno-zachodniej miasta Oborniki Śląskie w ramach zadania: „wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej w części północno-zachodniej miasta w Obornikach Śląskich”.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 20 czerwca 2016 r., w sprawie wydania postanowienia Burmistrza Obornik Śląskich (znak: RIOŚ.6220.4.7.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej w części północno-zachodniej miasta Oborniki Śląskie w ramach zadania: „wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej w części północno-zachodniej miasta w Obornikach Śląskich”.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 14 czerwca 2016 r., o wydaniu decyzji Burmistrza Obornik Śląskich (znak: RiOŚ.6220.3.9.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku ogniw fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 6 czerwca 2016 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „CZYSTA WODA” – zadanie nr V: uzbrojenie terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich, położonej na dz. nr 64 AM-15, 107, 5, 6, 7, 8, 3/9, 3/10, 20, 21 AM-17, 5 AM-18 w Obornikach Śląskich– znak: RIOŚ.6220.13.7.2015-2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 3 czerwca 2016 r., w sprawie wydania postanowienia  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy (znak: ZNS-61-20/WR/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.), stwierdzającej, iż dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie kanalizacji wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej w części północno-zachodniej miasta Oborniki Śląskie w ramach zadania: „wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej w części północno-zachodniej miasta w Obornikach Śląskich”, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – znak: znak: ZNS-61-23/WR/16 z dnia 10 maja 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 3 czerwca 2016 r., w sprawie wydania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdzającej, iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej w części północno-zachodniej miasta Oborniki Śląskie w ramach zadania: „wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej w części północno-zachodniej miasta w Obornikach Śląskich”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- znak: WOOŚ.4240.282.2016.MSK.3 z dnia 12 maja 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r., znak WOOŚ.4233.6.2013.ŁCK.29 w sprawie zebrania materiału dowodowego w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 23 maja 2016 r., o zakończeniu zbierania materiału dowodowego (znak: RIOŚ.6220.3.8.2016 z dnia 23 maja 2016 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku ogniw fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 23 maja 2016 r., w sprawie wydania postanowienia Burmistrza Obornik Śląskich (znak: RIOŚ.6220.3.7.2016 z dnia 23 maja 2016 r.) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku ogniw fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 17 maja 2016 r., w sprawie wydania postanowienia Burmistrza Obornik Śląskich  (znak: RIOŚ. 6220.6.4.2016 z dnia 17 maja 2016 r.) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 16 maja 2016 r., w sprawie wydania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocław (znak: RIOŚ. 6220.6.2.2016 z dnia 16 maja 2016 r.) w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniacyh dla przedsięwzięcia polegajacego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 11 maja 2016 r., o zakończeniu zbierania materiału dowodowego (znak: RIOŚ.6220.13.6.2015-2016 z dnia 11 maja 2016 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „CZYSTA WODA” – zadanie nr V: uzbrojenie terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich, położonej na dz. nr 64 AM-15, 107, 5, 6, 7, 8, 3/9, 3/10, 20, 21 AM-17, 5 AM-18 w Obornikach Śląskich.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 11 maja 2016 r., w sprawie wydania postanowienia Burmistrza Obornik Ślaskich (znak: RIOŚ.6220.13.5.2015-2016 z dnia 11 maja 2016 r.) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „CZYSTA WODA” – zadanie nr V: uzbrojenie terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną w rejonie ul. Grunwaldzkiej
i ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich, położonej na dz. nr 64 AM-15, 107, 5, 6, 7, 8, 3/9, 3/10, 20, 21 AM-17, 5 AM-18 w Obornikach Śląskich.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 2 maja 2016 r., w sprawie wydania opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy (znak: ZNS-61-20/WR/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.), stwierdzającej, iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku ogniw fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 2 maja 2016 r., w sprawie wydania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdzającej, iż dla przedsięwzięcia polegającego budowie parku ogniw fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą,  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - znak: WOOŚ.4240.255.2016.AMK.2 z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2016 r., znak WOOŚ.4233.6.2013.ŁCK.28o udziale społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.: „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2016 r., znak WOOŚ.4233.6.2013.ŁCK.27w sprawie poinformowania stron o wystąpieniu do Państwowych Inspektorów Sanitarnych o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 5 kwietnia 2016 r., w sprawie wydania opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy (znak: ZNS-61-11/WR/16 z dnia 3 marca 2016 r.) stwierdzającej, iż dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Czysta Woda” – zadanie nr V: uzbrojenie terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich, położonej na dz. nr 64 AM-15, 107, 5, 6, 7, 8, 3/9, 3/10, 20, 21 AM-17, 5 AM-18 w Obornikach Śląskich, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 5 kwietnia 2016 r., w sprawie wydania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdzającej, iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Czysta Woda” – zadanie nr V: uzbrojenie terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich, położonej na dz. nr 64 AM-15, 107, 5, 6, 7, 8, 3/9, 3/10, 20, 21 AM-17, 5 AM-18 w Obornikach Śląskich, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - znak: WOOŚ.4240.89.2016.JS.4 z dnia 23 marca 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 1 kwietnia 2016 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku-kopalina główna) oraz kopaliny towarzyszącej (piasek gliniasty, glina piaszczysta, mułek piaszczysty) ze złoża Wilczyn udokumentowanego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze nr 181/2, położonej w miejscowości Wilczyn (obręb 0021 Wilczyn) w gminie Oborniki Śląskie, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim, na powierzchni 15,4 ha

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 30 marca 2016 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie kanalizacji wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej w części północno-zachodniej miasta Oborniki Śląskie w ramach zadania: „wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej w części północno-zachodniej miasta w Obornikach Śląskich”.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Ślaskich z dnia 30 marca 2016 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej w m. Osola.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 18 marca 2016 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie parku ogniw fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 14 marca 2016 r., o zakończeniu zbierania materiału dowodowego (znak: RIOŚ.6220.10.6.2015-2016 z dnia 14 marca 2016 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Osola.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie wydania postanowienia Burmistrza Obornik Ślaskich (znak: RIOŚ.6220.10.4.2015-2016 z dnia 14 marca 2016 r.) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Osola.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 9 lutego 2016 r., w sprawie wydania opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy (znak: ZNS-61-43/WR/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.) stwierdzającej, iż dla przedsięwzięcia  polegającego na  przebudowie drogi gminnej w m. Osola, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 9 lutego 2016 r., w sprawie wydania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdzającej, iż dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Osola, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - znak: WOOŚ.42640.792.2015.KC.4 z dnia 19 stycznia 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2016 r., znak WOOŚ.4210.31.2016.BZ.26,w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania „Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich”

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Czysta Woda” – zadanie nr V: uzbrojenie terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich, położonej na dz. nr 64 AM-15, 107, 5, 6, 7, 8, 3/9, 3/10, 20, 21 AM-17, 5 AM-18 w Obornikach Śląskich.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu wytwarzania prefabrykowanych betonowych elementów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 1/17 AM-1 obręb Golędzinów, gm. Oborniki Śląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.12.2015 r. o wydaniu decyzji Nr I-P-157/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Pęgowie

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 9 grudnia 2015 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: „przebudowie drogi gminnej w m. Osola".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 października 2015 r., znak WOOŚ.4210.31.2013.BZ.24, w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania „Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2015 r., znak WOOŚ.4233.6.2013.ŁCK.19, w sprawie planowanego zawieszenia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.10.2015 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Pęgowie 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 października 2015 r., znak WOOŚ.4233.6.2013.ŁCK.16, w sprawie podjęcia postępowania w przedmiocie wydania decyzji wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.09.2015 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych

 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.08.2015 r. o sprostowaniu omyłki w decyzji nr I-P-94/15 z dnia 03.06.2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" dla modernizacji linii kolejowej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.08.2015 r. o sprostowaniu omyłki w decyzji nr I-P-92/15 z dnia 03.06.2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" dla modernizacji linii kolejowej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji pn: "Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice - Paniowice, gm. Oborniki Śl."

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie". (174.6 KB)

Obwieszczenie GDOŚ o zmianie terminu rozpatrzenia zażalenia na postanowienie RDOŚ we Wrocławiu w sprawie: "Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny". (181.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przeds.: "Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy, odcinek Kotowice-Paniowice, gm. Oborniki Śl." (226.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie". (277.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny dla przeds.: "Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny". (419.7 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowie fermy indyków na działce nr 4/7 AM-1 obręb Pęgów, gmina Oborniki Śląskie”. (148.2 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o przesunięciu terminu do załatwienia sprawy dot. "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie".(192.3 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej do SKO decyzji Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 20 maja 2013 r. odmawiającej środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zagazowania biomasy.   (505.1 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn.: „Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania „Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich”.  (361.1 KB) 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie". (262.6 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania „Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich”.  (413.1 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania „Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich”. (460.1 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przeds. polegającego na: „Fragmentarycznej modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny" (406.8 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie". (269.8 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o ponownym podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowie fermy indyków na działce nr 4/7 AM-1 obręb Pęgów, gmina Oborniki Śląskie”.  (211.8 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o wydaniu postanowienia o wyjaśnieniu treści decyzji Burmistrza Obornik Śląskich o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych F.2 dla zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, Poniatowskiego w Obornikach Śląskich, z dnia 11 sierpnia 2009 r., znak: IROŚ/ŚR 7625/4/7/09.  (187.2 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanym postanowieniu, prostującym omyłkę pisarską w decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów- węzeł Kiełczów".  (338.5 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów- węzeł Kiełczów".  (365.1 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o przesunięciu terminu do załatwienia sprawy dot. " Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie".  (199.9 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu ważności decyzji Burmistrza Obornik Śląskich o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kanalizacji sanitarnej      i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych F.2 dla zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, Poniatowskiego w Obornikach Śląskich, z dnia 11 sierpnia 2009 r., znak:                                    IROŚ/ŚR 7625/4/7/09. (184.4 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie". (246.7 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskicho wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów we wsi Golędzinów (gmina oborniki Ślaskie). (138.3 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów- węzeł Kiełczów". (455.3 KB)

Obwieszczenie  Burmistrza Obornik Śląskich o wniesionym odwołaniu od decyzji Burmistrza Obornik Śląskich
z dnia 20 maja 2013 r. znak: RIOŚ. 6220.11.17.2012 dla przedsięwzięcia pn.: " wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy”. (184.5 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prusice  o udziale społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na połączeniu DW340 z S5 w rejonie Żmigrodu w ramach zadania "Koncepcja Skomunikowania A4 z S5 wraz z budową obw. Obornik Śl."  (1.6 MB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 20 i 15 kV LPN wzdłuż trasy kolejowej Wrocław-Poznań.  (393.6 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o wydaniu decyzji odmawiającej ustaleń o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy. (191.3 KB)

Decyzja Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 20 maja 2013 r. znak: RIOŚ.6220.11.17.2012  (362 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o udziale społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. doln.” (615.9 KB)

Ponadto informuję, że każdy zainteresowany może zapoznać się treścią opracowania pt.: „Raport oddziaływania na środowisko inwestycji: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów – węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów - Taczalin – Radakowice – Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego” (Katowice, marzec 2013 r.) na stronie internetowej pod adresem : http://gazociaggaki.tractebel.pl

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie". (277.4 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 20 i 15 kV LPN wzdłuż trasy kolejowej Wrocław-Poznań. (423.3 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie dopuszczenia mieszkańców miejscowości Obornik Śląskich do udziału na prawach strony, zakończeniu materiału dowodowego oraz wyznaczeniu nowego terminu w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy.  (230.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie budowy gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP. (566 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu terminu w sprawie wydania decyzji dla inwestycji pn.: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN20 i 15 kV wzdłuż trasy kolejowej Wrocław-Poznań. (395 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o wydaniu decyzji odmawiającą ustaleń o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wolnostojącej. (141.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. "Budowa gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. doln."  (391.8 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu uzgodnienia warunków realizacji inwestycji pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie" (257.3 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu postanowienia o braku konieczności ooś dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 20 i 15 kV- LPN wzdłuż trasy kolejowej Wrocław-Poznań, na odcinku Wrocław Grabiszyn - Granica woj. Doln. " (449.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji dla przedsizięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 20 i 15 kV - LPN wzdłuż trasy kolejowej Wrocław-Poznań, na odcinku Wrocław Grabiszyn - Granica woj. Doln.  (399 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o przesunięciu terminu do załatwienia sprawy dot. " Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie".  (201.6 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. doln." (578.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wystąpieniu do PPIS w Trzebnicy i we Wrocławiu w celu zaopiniowania realizacji inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 20 i 15 kV - LPN wzdłuż trasy kolejowej Wrocław-Poznań, na odcinku Wrocław Grabiszyn - Granica Woj. Doln.   (464 KB)

Informacja Burmistrza Obornik Śląskich o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy. (154.3 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy.  (167.9 KB)

Obwieszczenie o wydanym post. o konieczności OOŚ dla przeds. pn.:"Budowa gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. doln. (497.3 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o niemożności wydania w ustawowym terminie postanowienia, co do  konieczności OOŚ dla przeds. pn.: "Budowa gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. doln." (486.3 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gajów- węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów – Taczalin – Radakowice – Gajów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. dolnośląskiego”. (361.8 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania              z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy (206.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie".  (209.2 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o niemożliwości wydania w ustawowym terminie postanowienia, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 20 i 15 kV - LPN wzdłuż trasy kolejowej Wrocław-Poznań, na odcinku Wrocław Grabiszyn-Granica Woj. Doln.  (430.4 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prusice  o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na połączeniu DW340 z S5 w rejonie Żmigrodu w ramach zadania "Koncepcja Skomunikowania A4 z S5 wraz z budową obw. Obornik Śl." 

Strona nr 1 (425.1 KB)

Strona nr 2 (304.7 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania          z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowie fermy indyków na działce nr 4/7 AM-1 obręb Pęgów, gmina Oborniki Śląskie”. (209.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na połączeniu DW340 z S5 w rejonie Żmigrodu w ramach zadania "Koncepcja Skomunikowania A4 z S5 wraz z budową obw. Obornik Śl." (272.6 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o dopuszczeniu Stowarzyszenia Zwykłego – „Stowarzyszenie Przyjaciół Wzgórz Trzebnickich” do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie".  (207.6 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o przesunięciu terminu do załatwienia sprawy dot. " Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie".  (211.9 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prusice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na połączeniu DW340 z S5 w rejonie Żmigrodu w ramach zadania "Koncepcja Skomunikowania A4 z S5 wraz z budową obw. Obornik Śl."

Strona 1 (329.1 KB)

Strona 2 (226.6 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie". (281.5 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu postanowienia wyjaśniającego zapis warunku wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”. (466 KB)

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wszczęciu post. w sprawie wydania dec. dla przeds. polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 20 i 15 kV - LPN wzdłuż trasy kolejowej Wrocław-Poznań, na odcinku Wrocław Grabiszyn-Granica Woj. Doln. (558.2 KB)

Obwieszczenie o dopuszczeniu Fundacji Kajetana Koźmiana do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie." (204.8 KB)

Obwieszczenie o przesunięciu terminu do załatwienia sprawy dot. " Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie." (214 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie”. (206.7 KB)

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-biurowo-administracyjnego, w którym prowadzone będą usługi rzemieślnicze wytwarzania samoprzylepnych etykiet papierowych i foliowych bez zadruku albo zadrukowanych, zadruk metodą termo-transferu lub fleksografii wąsko-wstęgowej przy użyciu farb wodorozcieńczalnych lub farb UV. (141.9 KB)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie obiektu produkcyjno - magazynowego wraz z kotłownią grzewczą dla potrzeb technologicznych i c.o. (138.9 KB)

Obwieszczenie RiOŚ.6220.13.28.2011 dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie. (217.5 KB)


Obwieszczenie RiOŚ.6220.13.24.2011 dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie. (216.9 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie. (211.3 KB)

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie”.  (147 KB)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej we wsi Rościsławice. (141.2 KB)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przystosowaniu do inspekcji tłokami” gazociągu Aleksandrowice – Szewce - Ołtaszyn DN350/300 PN6,3 MPa”. (145.7 KB)

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: przebudowie drogi gminnej we wsi Rościsławice. (145 KB)

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „przystosowaniu do inspekcji tłokami” gazociągu Aleksandrowice – Szewce - Ołtaszyn DN350/300 PN6,3 MPa”. (197.8 KB)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:przebudowie drogi gminnej we wsi Rościsławice. (198.2 KB)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie urządzeń w ciągu technologicznym zakładu przeróbczego kopalni kruszywa naturalnego „Paniowice” w Paniowicach, gmina Oborniki Śl (140.5 KB).

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "przystosowaniu do inspekcji tłokami” gazociągu Aleksandrowice - Szewce - Ołtaszyn DN350/300 PN6,3 MPa” (192.3 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o odwołaniu od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WOOŚ.4233.1.2011.ŁCK z dnia 31 stycznia 2012 r. (255.1 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "przystosowaniu do inspekcji tłokami” gazociągu Aleksandrowice - Szewce - Ołtaszyn DN350/300 PN6,3 MPa”.  (318 KB)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "przystosowaniu do inspekcji tłokami” gazociągu Aleksandrowice - Szewce - Ołtaszyn DN350/300 PN6,3 MPa”. (151.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu podające do publicznej wiadomości informacje
o wydanej decyzji na Modernizację WWW w zakresie przebudowy i modernizacji kanału Odra-Widawa wraz z przelewem (urządzenie piętrzące - jaz), budowie wałów przeciwpowodziowych w dolinie rz. Widawy. (299 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanej decyzji na modernizację WWW
w zakresie przebudowy i modernizacji kanału Odra-Widaw wraz z przelewem (urządzenie piętrzące-jaz), budowie wałów przeciwpowodziowych w dolinie rz. Widawy wraz z przebudową mostów drogowych i kolejowych. (260.2 KB)

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid. gr. 1, AM1, obręb Kotowice, gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie. (140.2 KB)

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w spawie wydania decyzji o sdorowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie". (90 KB)

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia ooś dla inwestycji pn. "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie". (154 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji OOŚ dla Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego - przebud. i modernizacja kanału Odra-Widawa wraz z przelewem i budowa wałów przeciwpowodziowych w dolinie rz. Widawa (419.4 KB).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wroclawiu o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia ooś dla inwestycji pn.: Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie. (240.5 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. (340.6 KB)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie”. (151.2 KB)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid. gr. 1, AM1, obręb Kotowice, gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie. (145.8 KB)

Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie rozbudowy obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid. gr. 1, AM1, obręb Kotowice, gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie. (155.8 KB)

 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu zwiększonych zasobów kruszywa naturalnego ze złoża „Paniowice”.  (1.1 MB)

Obwieszczenie w sprawie zakończenia materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Obornik Śląskich o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie gazociągu na DN 100 PN 1,6 MPa o długości L = 420 mb w Siemianicach. (1.1 MB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji ooś na modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego - odcinek dotyczący kanału Odra-Widawa. (344 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu uzgodnienia - ponowna ocena -modernizacja linii kolejowej E59-Wrocław-Skokowa. (332.2 KB)

Obwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania z udziałem
społeczeństwa w sprawie Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (kanał Odra -Widawa, wraz z przebudową wałów przeciwpowodziowych, mostów drogowych i kolejowych). (495.2 KB)

Obwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektów/urządzeń ochrony przeciwpożarowej Wrocławia w ramach działań związanych
z Modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego" (445.6 KB)

 

 

Liczba odwiedzin : 4746
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ignaciuk Magdalena
Czas wytworzenia: 2015-09-24 07:56:46
Czas publikacji: 2019-01-31 15:31:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak