Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kowale 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kowale 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1/09

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: 340/WK-03/2008/3                                                      Oborniki Śląskie dnia: 2008-08-22

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kowale.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "AGH" Atlasiński i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Chociszewskiego 41/43

60-256 Poznań

na:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kowale. za cenę 683 406.25

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzstniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "AGH" Atlasiński i wspólnicy

spółka jawna

ul. Chociszewskiego 41/43

60-256 Poznań

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

EKOL-UNICON

Sp. z o.o.

ul. Równa 2

80-067 Gdańsk

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

EKOL-UNICON

Sp. z o.o.

ul. Równa 2 

80-067 Gdańsk

Art. 24. ust.2 pkt 4

   - godzina złożenia oferty większa od terminu składania ofert

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

- mgr Paweł Misiorek -

 


Liczba odwiedzin : 557
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2008-09-19 13:39:17
Czas publikacji: 2008-09-19 13:39:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak