Rozstrzygnięcie przetargu na budowę jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem w ul. Nowowiejskiej w Obornikach Śląskich 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem w ul. Nowowiejskiej w Obornikach Śląskich 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1/09

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: 340/DR-01/2008/4                                                       Oborniki Śląskie dnia: 2008-09-08

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony na:

Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem w ul. Nowowiejskiej w Obornikach Śląskich

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik

Mickiewicza 24

56-160 Wińsko

na:

Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem w ul. Nowowiejskiej w Obornikach Śląskich za cenę 436 281.28

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

  

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik

Mickiewicza 24

56-160 Wińsko

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Kasztanowa 2

57-200 Ząbkowice Śląskie

(1)

  215,40

 

 

 

 

 

 

  215,40

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH

Zbigniew Rapp

ul. Zielona 4

55-106 Czeszów

Art. 89. ust.1 pkt 2

Nie spełniono warunku dokumentu: Kosztorys ofertowy

Uzasadnienie : Zamawiający w SIWZ wymagał złożenia kosztorysu szczegółowego, Wykonawca natomiast złożył kosztorys w formie uproszczonej

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Burmistrz Obornik Śląskich 

- mgr Paweł Misiorek -

 


Liczba odwiedzin : 561
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2008-09-19 13:43:07
Czas publikacji: 2008-09-19 13:43:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak