Rozstrzygnięcie przetargu na budowę boisk sportowych w ramach budowy kompleksu \\ 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę boisk sportowych w ramach budowy kompleksu \\ 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1/09

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: 340/BK-02/2008/4                                                       Oborniki Śląskie dnia: 2008-09-10

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony na:

Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

"BUDMEL" KORTY, BOISKA SPORTOWE Tadeusz Molus

ul. Młynarska 30

55-100 Trzebnica

na:

Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" za cenę 1 771 578.57

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w swietle warunków i kryteriów okreslonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

"BUDMEL" KORTY, BOISKA SPORTOWE Tadeusz Molus

ul. Młynarska 30

55-100 Trzebnica

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

PANORAMA IISp. z o.o.

ul. Słoneczna 73

81-605 Gdynia

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

PANORAMA IISp. z o.o.

ul. Słoneczna 73 

81-605 Gdynia

Art. 24. ust.2 pkt 4

   - nie złożono wadium w wymaganym terminie

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 - mgr Paweł Misiorek -

 


Liczba odwiedzin : 567
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2008-09-19 13:35:39
Czas publikacji: 2008-09-19 13:35:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak