Unieważnienie przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Pęgowie w ramach programu \\ 

 

Unieważnienie przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Pęgowie w ramach programu \\ 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

 

Pismo: 340/BK-03/2008/3                                                       Oborniki Śląskie dnia: 2008-09-10

 

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Pęgowie w ramach programu „BLISKO BOISKO”.

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.”

 

UZASADNIENIE

 W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość znacznie przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania.

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Paweł Misiorek -

 


Liczba odwiedzin : 546
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2008-09-19 13:29:30
Czas publikacji: 2008-09-19 13:29:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak