Aktualności 

 

 

Aktualności
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.12.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Zajączkowie" 

Informacja o zgromadzeniu 6 stycznia 2019 r. pod nazwą „Orszak Trzech Króli”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.11.2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa linii 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice" 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8.11.2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6.11.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.:"Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy stacji kolejowej w Pęgowie"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Zajączkowie"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.10.2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice" 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.10.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.10.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.09.2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.09.2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.09.2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice"

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę miejsc przy Cmentarzu Komunalnym w Obornikach Śląskichw okresie od 21.10.2018 r. do 02.11.2018 r.  w celu prowadzenia handlu zniczami i kwiatami

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.09.2018 r. o wydaniu decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.09.2018 r. o wydaniu decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.09.2018 r. o wydaniu decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.09.2018 r. o wydaniu decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice" 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.08.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.08.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.07.2018 r. o wydaniu decyzji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.07.2018 r. o wydaniu decyzji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:"Budowa dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice"

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Muzyczny piknik 2018”. 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.07.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.07.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.07.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.05.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Piknik rodzinny w Aurze”.

Informacja dla kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Informacja o zgromadzeniu w dniu 6 stycznia 2018 r. pod nazwą "Orszak Trzech Króli".

Ogłoszenie o dzierżawie miejsc przy Cmentarzu Komunalnym w Obornikach Śląskich w celu prowadzenia handlu zniczami i kwiatami w okresie od 21.10.2017 r. do 02.11.2017 r.

Informacja o zgromadzeniu w dniach 9 i 10 września 2017 r. pod nazwą „Protest przeciwko konkursowi pracy psów myśliwskich.”


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.08.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.07.2017 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
"Fragmentaryczna modernizacjia wałów przeciwpowodziowych rzeki Odryw km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny" 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.07.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Zaproszenie na spotkanie w sprawie projektu uchwały regulującej kwestie sytuowania reklam na terenie gminy Oborniki Śląskie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 roku (wtorek) w sali Urzędu Stanu Cywilnego w budynku B Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1 o godzinie 18.00

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.06.2017 r. w sprawie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych "Fragmentaryczna modernizacjia wałów przeciwpowodziowych rzeki Odryw km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny"

Informacja o Zgromadzeniu w dniu 13 maja 2017 r. pod nazwą „Procesja Różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.02.2017 r. w sprawie decyzji o odszkodowaniu w związku z przygotowaniem do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, obręb Paniowice

Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie z dnia 8 lutego 2017 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków  na terenie powiatu trzebnickiego i wrocławskiego.
Rozporządzenie określa nakazy oraz zakazy postępowania na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
Więcej informacji o zagrożeniu udziela w GCZK  Natalia Kwasek Elsebay tel 663 222 085. 

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków

Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą sprzedaży drewna, która mieści się w załączniku ponieżej.Termin składania ofert upływa 7 lutego 2017 roku o godzinie 10.00.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.01.2017 r. w sprawie przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, obręb Paniowice

Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych dotyczących zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

Informacja o zgromadzeniu "Orszak Trzech Króli"

Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego z dnia 21.11.2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  w części północno-zachodniej miasta Oborniki Śląskie

KONSULTACJE SPOŁECZNE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE NA LATA 2016-2026
Tabela Zmian w GPR
GPR po Zmianach

Zarządzenie nr 228/2016 w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE NA LATA 2016-2026

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.09.2016 r. w sprawie decyzji zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji: "Budowa dwukierunkowego regulatora na gazociągu na kierunek Szewce w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radkowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) na terenie województwa dolnośląskiego" 

Ogłoszenie o dzierżawie miejsc przy Cmentarzu Komunalnym w Obornikach Śląskich w celu prowadzenia handlu zniczami i kwiatami w okresie od 22.10.2016 r. do 02.11.2016 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Polsko – niemieckie obchody 5-lecia partnerstwa KŁ „Leśnik” Oborniki Śląskie i Jagerschaft Rehau/Selb w ramach Partnerstwa miast Oborniki Śląskie i Rehau. Aspekt tutystyczno-krajoznawczy”

OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji pn: "Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice - Paniowice."

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.08.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji: "Budowa dwukierunkowego regulatora na gazociągu na kierunek Szewce w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radkowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) na terenie województwa dolnośląskiego"

Raport z przeprowadzonych Konsultacji Społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki śląskie na lata 2016-2026

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.07.2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie dwukierunkowego regulatora na gazociągu na kierunek Szewce w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radkowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) na terenie województwa dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.06.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie dwukierunkowego regulatora na gazociągu na kierunek Szewce w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radkowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielenia pozwolenie na budowę drogi osiedlowej - ul. Małej Ogrodowej w Obornikach Śląskich

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Oborniki Śląskie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2015

Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego z dnia 6 maja 2016 roku o postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę drogi osiedlowej - ul. Małej Ogrodowej w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „RetroMOTO”.

Oferta na realizację zadania pt. „RetroMOTO

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Rewitalizacji
Deklaracja kandydata

Informujemy iż dnia 16 marca 2016 r. został poddany konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oborniki Śląskie.
Zarządzenie w sprawie konsultacji
Projekt uchwały
Załącznik do uchwały_obszar
Diagnoza społeczno-gospodarcza

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie wyznaczenia „Obszaru rewitalizacji” oraz „Obszaru zdegradowanego” w dniach od 16 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.

Program „Rodzina 500 plus” rusza w całym kraju dnia 1 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego o postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę drogi osiedlowej - ul. Małej Ogrodowej w Obornikach Śląskich

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Promocja zdrowej żywności i żywienia – Jarmark Bożonarodzeniowy”, złożonej przez Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.08.2015 r. o sprostowaniu omyłki w decyzji nr I-P-34/15 z dnia 13.04.2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" dla modernizacji linii kolejowej

 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji pn: "Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice - Paniowice, gm. Oborniki Śl."

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o odmowie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej na odcinku Wrocław - Skokowa

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego z dnia 01.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Pęgów" (120.5 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.06.2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej  GSM-R" dla modernizacji lini kolejowej (153 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.06.2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej  GSM-R" dla modernizacji lini kolejowej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.04.2015 r. o postepowania w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów na terenie województwa dolnośląskiego" (161.2 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego z dnia 28.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Budowa i przebudowa dróg kołowych wynikające z przebudowy linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań"  (343.3 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.04.2015 r. w sprawie decyzji ustalającej odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości (174.5 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej  GSM-R" dla modernizacji lini kolejowej. (192.9 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 342 po stronie zachodniej w miejscowości Pęgów. (168 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.04.2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej  GSM-R" dla modernizacji lini kolejowej. (211.9 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Pęgów - Oborniki Śl." (213.3 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.03.2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej  GSM-R" dla modernizacji lini kolejowej (187.8 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego z dnia 24.03.2015 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Budowa i przebudowa dróg kołowych oraz wykonanie innych robót wynikających z przebudowy linii kolejowej Wrocław - Poznań" (269.6 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w m. Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania "Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Oborniki Śląskie" (136.2 KB)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla terenu parku przemysłowego w Obornikach Śląskich" (109.3 KB)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a (29 KB) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Wychowanie poprzez taniec” (1.2 MB)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a (29 KB) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Morzęcińskie smaki” (1.2 MB)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a (29 KB) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Majówka w Wielkiej Lipie” (1.2 MB)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a (29 KB) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Kreatywne Kocie Góry” (788.1 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 marca 2015 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla terenu parku przemysłowego w Obornikach Śląskich (132.7 KB)"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Pegów - Oborniki Ślaskie" (207.1 KB)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rościsławice, Jary (102.9 KB)"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej  GSM-R" (121.7 KB)

Oborniki Śląskie 17.02.2015r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje,
że na dzień 26 lutego 2015r. godz. 17.00        
została zwołana VI Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim
Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego  


Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I.    Przedstawienie porządku obrad.
II.   Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30.12.2014r.
III.  Informacje burmistrza.
IV.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
V.   Podjęcie uchwał:
1.   W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2.   W sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/211/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oborniki Śląskie, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
3.   W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
4.   W sprawie nadania nazwy ulicy Golędzinowska w miejscowości Oborniki Śląskie.
5.   W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Morzęcin Mały.
6.   W sprawie powołania członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Komisji Mieszkaniowej.  
7.   W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Oborniki Śląskie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
8.   W sprawie odwołania skarbnika Gminy Oborniki Śląskie.
9.   W sprawie powołania skarbnika gminy Oborniki Śląskie.            
V.   Informacje Przewodniczącego Rady.
VI.  Interpelacje , zapytania i wnioski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Agnieszka Zakęś

 

 

Zawiadomienie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 16.02.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wytwórni emulsji asfaltowych". (183.3 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląski z dnia 4 lutego 2015 r., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla terenu parku przemysłowego w Obornikach Śląskich" (196.2 KB)

Zawiadomienie z dnia 21.01.2015 o wydaniu przez SKO we Wrocławiu decyzji w sprawie Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie (131.9 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice-Paniowice, gm. Oborniki Śląskie" (206.7 KB)

Obwieszczenie z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rościsławice i Jary" (164.2 KB)

OBWIESZCZENIE  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.01.2015 o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (183.2 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.01.2015 r. o wsczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów na terenie województwa dolnośląskiego" (583.4 KB)

Obwieszczenie Regionanego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14.01.2015 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rościsławice i Jary" (113.7 KB)


Obwieszczenie z dnia 5.01.2015 r. w sprawie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rościsławice i Jary" (155.6 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wsczęciu postepowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 stycznia 2012 Nr 2/12 (zmienionej decyzją tutejszego organu z dnia 16 marca 2012, Nr 3/12), zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (641.1 KB)

Obwieszczenie Regionanego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29.12.2014 r. w sprawie wydania decyzji o śrowodwiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja obwalowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice-Paniowice, gm. Oborniki Śl." (211.1 KB)

Obwieszczenie z dnia 15.12.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rościsławice i Jary" (220.7 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr 23/14 z dnia 04 grudnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (2.3 MB)

Ogłoszenie do oferty 19a Mikołajki 2014 (537.3 KB)

Oferta realizacji zadania publicznego 19a "Mikołajki Wszystkich Dzieci" (5.2 MB)

Obwieszczenie Regionanego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 3.12.2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rurociąg tłoczny do przerzutu ścieków z obszarów zlewni "B" do oczyszczalni ścieków BOS 2500 w Obornikach Śląskich (101.7 KB)"

Postanowienie nr 119/14 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014 roku (81.7 KB)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014r. znak: DOII-I-gm/mg/BOII-1mp-772-74-1740/12/14 (433.1 KB)

Obwieszczenie Regionanego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28.11.2014 r. o wydłużeniu terminu wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rurociąg tłoczny do przerzutu ścieków z obszarów zlewni "B" do oczyszczalni ścieków BOS 2500 w Obornikach Śląskich" (139 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2014 roku zawiadamiające o zmianie łasnej decyzji Nr 1-K/O/188/11 z dnia 4 lipca 2011 roku na wniosek Inwestora  (871.7 KB)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.AObwieszczenie z dnia 20.11.2014 r. w sprawie przesłania do SKO we Wrocławiu odwołania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwziecia pn: "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie" (102 KB)

Obwieszczenie Regionanego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18.11.2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiecie trzebnickim i milickim", realizowanego w gminie Oborniki Śląskie (122.3 KB)

Obwieszczenie z dnia 17.11.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rurociąg tłoczny do przerzutu ścieków z obszarów zlewni "B" do oczyszczalni ścieków BOS 2500 w Obornikach Śląskich" (167.4 KB)

Obwieszczenie Regionanego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 5.11.2014 r. o wszczęciu przeprowadzenia oceny oddziaływania na śrowodwisko dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja obwalowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice-Paniowice, gm. Oborniki Śl." (176.4 KB)

Obwieszczenie Regionanego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 4.11.2014 r. o postępowaniu o wydanie decyzji o śrowodwiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja obwalowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice-Paniowice, gm. Oborniki Śl." (171.5 KB)

Obwieszczenie Regionanego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 4.11.2014 r. o podtrzymaniu stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rurociąg tłoczny do przerzutu ścieków z obszarów zlewni "B" do oczyszczalni ścieków BOS 2500 w Obornikach Śląskich" (124.8 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24.10.2014  (135 KB)o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o śrowodwiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy, odcinek Kotowice-Paniowice, gm. Oborniki Śl.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi... na 2015 rok (175.4 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej 340: "Budowa ciągu pieszego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 340 na odzinku Oborniki Śląskie - Wilczyn... (1.7 MB)

Obwieszczenie z dnia 23.10.2014 r. o wystąpieniu o ponowne wydanie opinii w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rurociąg tłoczny do przerzutu ścieków z obszarów zlewni "B" do oczyszczalni ścieków BOS 2500 w Obornikach Śląskich" (169.2 KB)

Obwieszczenie z dnia 20.10.2014 r. o wydaniu decyzji umarzajączej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie - Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wilczyn". (111.7 KB)

Obwieszczenei z dnia 20.10.2014 r. Regionanego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w węźle Trzebnica w ramach zadania "Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich" (179.6 KB)

Obwieszczenie z dnia 17.10.2014 r. Regionanego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rurociąg tłoczny do przerzutu ścieków z obszarów zlewni "B" do oczyszczalni ścieków BOS 2500 w Obornikach Śląskich" (101.8 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego i zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę: przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań (1.3 MB)

Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie" (101.6 KB)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a (29 KB) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Działania popularyzujące sport masowy i szkolny – organizacja szkolenia i rozgrywek sportowych ” (1.3 MB).

Obwieszczenie WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych - rzeka Widawa (2.9 MB)

Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: " Rurociąg tłoczny do przerzutu ścieków z obszaru zlewni "B" do oczyszczalni ścieków BOS2500 w Obornikach Śląskich" (152.2 KB)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Zakończenie Sezonu na Odrze 2014, Wyścigi Łodzi Smoczych o Puchar Burmistrza Obornik Śląskich” (351.5 KB).       Wzór oferty realizacji zadania publicznego do pobrania... (4.9 MB)

 

Ogłoszenie o dzierżawie miejsc przy Cmentarzu Komunalnym w Obornikach Śląskich w celu prowadzenia handlu zniczami i kwiatami w okresie od 27.10.2014 r. do 02.11.2014 r (25 KB)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zawiadamiające o decyzji z dnia 11 września 2014 uchylającej i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzjuę Woj. Dolnośląskiego Nr I-Pg-17/13 z dnia 12 listopada 2014 (473.6 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  nr 22/14 z dnia 18 września 2014 zmieniającą własną decyzję Nr 2/14 z 16 stycznia 2014 roku (751.4 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 wrzesnia 2014 nr 21/14 zmieniającą własną decyzję Nr 1/14 z 16 stycznia 2014  (616.7 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany decyzji nr 2/14 z dnia 16 stycznia 2014 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowe inwestycji pn. "Budowa gazociagu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów  (1.2 MB)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zawiadamiające o decyzji uchylającej w części decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-2/10 z dnia 3 listopada 2010 roku dotyczącej inwestycji pod nazwą Przebudowa (modernizacja) linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań ... (499.6 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich zawiadamiające o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie". (568.1 KB)

Informacja Głównego Lekarza Wterynarii dla hodowców zwierząt gospodarskich w sprawie uboju zwierząt (117.6 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prusice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na połaczeniu DW340 z S5 w rejonie Żmigrodu w ramach zadania "Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy w Obornikach Śląskich" (600.3 KB)

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rurociąg tłoczny do przerzutu ścieków z obszaru zlewni "B" do oczyszczalni ścieków BOS2500 w Obornikach Śl." (195.3 KB)

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków do ziemi z odwodnienia wiaduktu. (113.2 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o sprostowaniu omyłki pisarskiej w toku postępowania o wydanie decyzji o śrowodwiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja obwalowań w rejonie Widawy, odcinek Kotowice-Paniowice, gm. Oborniki Śl. (171.9 KB)

Komunikat Agencji Rynku Rolnego do Producentów owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcia (723.9 KB)

Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich o wyłożeniu do wglądu  projektu uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w miejscowości Oborniki Śląskie przy ulicy Aleksandra Fredry. (170.8 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29.08.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy, odcinek Kotowice-Paniowice, gm Oborniki Śl." (135.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25.08.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy, odcinek Kotowice-Paniowice, gm Oborniki Śl." (136.2 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany decyzji Nr 2/14 z dnia 16 stycznia 2014 roku zatwierdzającej projekt budowlany na budowe inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa (818.9 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany decyzji Nr 1/14 z dnia 16 stycznia 2014 roku zatwierdzającej projekt budowlany na budowe inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa (804.2 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projek i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) ŚN 20/15 kV ... (610.2 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie o niemozności załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie wyznaczonym w piśmie z dnia 27 czerwca 2014 roku. (292.9 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany decyzji Nr 2/14 z dnia 16 stycznia 2014 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: Budowa Gazociągu Wysokiego Ciśnienia DN 500 MOP ... (1.1 MB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne o pozwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych (596.6 KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 11.07.2014 r., o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych w ramach modernizacji lini kolejowej E59 odcinek Wrocław-Poznań (142.5 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi .... (12.5 MB)

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o uchwaleniu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego (485.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o odmowie uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn:"Połączenie DW 340 z S5 w rejonie Żmigrodu w ramach zadania" Kocepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich" w wariancie 5 (1.2 MB).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270+ 400 do 281+600  wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny" (802.8 KB)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (29 KB) na realizację zadania publicznego pt. „Obornickie Święto Miodu, Piwa i Potraw Tradycyjnych” (1 MB).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju umorzające postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2014 roku Nr 2/14 znak sprawy IF-AB.7840.2.11.2013.EDT zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A..  (364.7 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie" o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie wyznaczonym w piśmie z dnia 28 kwietnia 2014 r., znak: RiOŚ.6220.13.64.2011  (865.6 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia pn. "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie".  (940.8 KB)

Zawiadomienie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siemianice i Kuraszków w Gminie Oborniki Śląskie (843.5 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.138.2014.JZ w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (1.1 MB)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Reaktywacja kina w Obornikach Śląskich” (29 KB).
Oferta: "Reaktywacja kina w Obornikach Śląskich" (1.4 MB)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Europa bliżej nas – majowe spotkanie z Husiatynem” (29 KB).
Oferta: „Europa bliżej nas – majowe spotkanie z Husiatynem” (1.3 MB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy, odcinek Kotowice - Paniowice, gm. Oborniki Śląskie. (509.1 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy - dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  pn. "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie" - w terminie wysnaczonym w piśmie z dnia 29 listopada 2013 r., znak: RiOŚ.6220.13.56.2011  (877.7 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie" (870.1 KB)

Informacja o opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska przed hasłem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013 - 2017, wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (646.4 KB)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie "Fragmentarycznej modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270 + 400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny" (564.6 KB)

Zawiadomienie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siemianice i Kuraszków w gminie Oborniki Śląskie (876.8 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie (574.2 KB)

Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia o podaniu do publicznej wiadomości projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. (437.3 KB)          Więcej na stronie BIP Um Wrocław ...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wroclawiu w sprawie wydania decyzji o ośrodowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla m. Siemianice i Kuraszków w Gminie Oborniki Śląskie". (523.3 KB)

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Raban Festival 2014”.

W dniu 10.04.2014r. do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn.„Raban Festival2014”,złożona przez Fundację Raban

 Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej bip.oborniki-slaskie.pl oraz na stronie internetowej www.oborniki-slaskie.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu  drogą elektroniczną na adres             e-mailowy: biuobo@wp.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego  ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie do dnia 17.04.2014 (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

W załączeniu: Oferta (888.1 KB)

 

Zarządzenie nr 86/2014 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 08 kwietnia 2014 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego w budynku przychodni zdrowia w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 37, przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu ofert na prowadzenie działalności medycznej.  (140.9 KB)

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Oborniki Śląskie na szlaku cysterskim”.

W dni 2014-04-07 do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn.„Oborniki Śląskie na szlaku cysterskim.”,złożona przez Fundację „Żaczek” na rzecz szkoły podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej bip.oborniki-slaskie.pl oraz na stronie internetowej www.oborniki-slaskie.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu  drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuobo@wp.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego  ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie do dnia 14.04.2014 (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

Załącznik:  Oferta (1.4 MB)

 

Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (496.4 KB)

Zawiadomienie od Burmistrza Obornik Śląskich o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie systemy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siemianice i Kuraszków w gminie Oborniki Śląskie (1006.5 KB)

 

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o decyzji zmieniającej decyzję z dnia 02.11.2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn:" Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowy dolnośląskiej sieci szkieletowej (365.4 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr I-Ps-3/14 zmieniającej decyzję Nr I-Ps-29/14 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej ... (2.7 MB)

Obwieszczenie nr WOOŚ.4233.9.2013.ŁCK.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  (730.4 KB)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o uchwaleniu Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (639.6 KB)

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: Wykonanie urządzeń wodnych oraz Szczególne korzystanie z wód - obręb Osolin  (691.7 KB)

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: Wykonanie urządzeń wodnych oraz Szczególne korzystanie z wód - obręb Pęgów, Oborniki Śląskie (670.9 KB)

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o zagrożeniu upraw roslin (792.2 KB)

Informacja Agencji Rynku Rolnego o terminie składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego (653.4 KB)

Terminarz statystycznych badań rolniczych w 2014 roku (603.8 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego" (770.3 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie". (174.6 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-29/11 z dnia 14 listopada 2011 roku o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RD_43 w relacji: WD_Pęgów - WD_Skokowa.  (2.4 MB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych na rzece Widawa (14 MB)

Obwieszczenie GDOŚ o zmianie terminu rozpatrzenia zażalenia na postanowienie RDOŚ we Wrocławiu w sprawie: "Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny". (181.7 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego o "Wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu" (781.1 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o "Budowie Gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów...", zakres: działki inwestycyjne - działki leśne (1 MB)

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o "Budowie Gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów...", zakres: działki inwestycyjne - bez działek leśnych
 (2.2 MB)

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: "Budowa zasilania sieci trakcyjnej linii kolejowej PKP nr 271, w zakresie elektroenergetycznych linii kablowych SN-20kV zasilających podstację Skokowa. (964.3 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przeds.: "Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy, odcinek Kotowice-Paniowice, gm. Oborniki Śl." (226.7 KB)

INFORMACJA BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Pęgowie (63 KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 20.12.2013 r., w sprawie ograniczeń w używaniu wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa dolnośląskiego (261.7 KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 17.12.2013 r., o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz udzieleniu pozwoenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa zasilania sieci trakcyjnej linii kolejowej PKP nr 271 w zakresie elektroenergetycznych linii kablowych zasilających podstację PT Szewce. (213.7 KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12.12.2013 r., o zmianie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych w ramach modernizacji lini kolejowej E59 odcinek Wrocław-Poznań (188.5 KB)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje, że na dzień  12 grudnia 2013r. godz. 17.00 została zwołana XLI Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich (128.1 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę pn. " Budowa zasilania sieci trakcyjnej lini kolejowej PKP nr 271 zasilających podstację PT Skokowa" (887.2 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie". (277.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny dla przeds.: "Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny".  (419.7 KB)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Mikołajki  dla wszystkich dzieci” (29 KB)
Oferta (126.5 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o możliwości zapoznania się z projektami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Bierutów PLH020065, Dolina Widawy PLH020036, Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039 i Kamionki PLH020005 (389.2 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowie fermy indyków na działce nr 4/7 AM-1 obręb Pęgów, gmina Oborniki Śląskie”. (148.2 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o przesunięciu terminu do załatwienia sprawy dot. "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie".(192.3 KB) 

Protokół Komisji Rewizyjnej w sprawie nieprawidłowych przelewów na rzecz WPO ALBA S.A. (954.8 KB)

Uwagi do raportu z kontroli Komisji Rewizyjnej w sprawie nieprawidłowych przelewów na rzecz WPO ALBA S.A. (364.3 KB)

Uwagi Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 22 listopada 2013 roku dotyczące przebiegu kontroli i jej wyników (323.7 KB)

Odpowiedzi Burmistrza Obornik Śląskich na pytania Radnych zawarte w stanowisku z dnia 7 listopada 2013 roku (334.2 KB)

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4MPA (1.1 MB) - zakres działki inwestycyjne bez działek leśnych (2.3 MB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4MPA- zakres działki inwestrycyjne, działki leśne (1.1 MB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pod nazwą: "Budowa zasilania sieci trakcyjnej linii kolejowej PKP nr 271 w zakresie elektroenergetycznych linii kablowych SN-20kV zasilających podstację PT Szewce (1.1 MB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2-13 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (4.4 MB)

Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

            Burmistrz Obornik Śląskich informuje o możliwości skorzystania w 2014 roku z dofinansowania w wysokości 85 %   
na realizację prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.
W tym celu należy wypełnić stosowną deklarację (druk w załączeniu) (16.2 KB) i złożyć ją w nieprzekraczalnym terminie     do dnia 31 grudnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1 55-120 Oborniki Śląskie.

         Pytania prosimy kierować na adres e-mail: ochrona.srodowiska@oborniki-slaskie.pl lub pod nr tel. 71 310-35-19, wew. 434.

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROBOCZEGO PROJEKTU PROGRAMU DZIAŁAŃ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (175.5 KB)

Załącznika do podsumowania konsultacji społecznych roboczego Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (376.5 KB)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje, że na dzień  26 listopada 2013r. godz. 1700 została zwołana XXXIX NADZWYCZAJNA Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich (123.6 KB)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje, że na dzień 28 listopada 2013r. godz. 1700 została zwołana XL  Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich (229.6 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich informujące o utrzymaniu w mocy zaskarżonej do SKO decyzji Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 20 maja 2013 r. odmawiającej środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zagazowania biomasy. (505.1 KB)

 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu, dokumentu jakim jest „Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.” (412.7 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie w sprawie zmiany decyzji z dnia 30 wrzesnia 2011 roku NR.I-K/Z/310/11 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę - Przebudowa elektroenergetycznej linii (938.3 KB)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Widawy. (356.2 KB)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przystępieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy. (365.8 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn.: „Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania „Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich”.   (361.1 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - wykaz działek z lokalizacją inwestycji  z dnia 10 października 2013 roku (2.2 MB)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bagno (31 KB)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Uraz (30.5 KB)

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie opracowania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego, wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. (368.1 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 października 2013 roku dotyczące decyzji administracyjnej w sprawie utraty prawa własności nieruchomości położonej w Gminie Oborniki Śląskie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 10/3, 10/5, AM 1, Obręb Zajączków. (531.2 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie". (262.6 KB)

Ogłoszenie o dzierżawie miejsc przy Cmentarzu Komunalnym w Obornikach Śląskich w celu prowadzenia handlu zniczami i kwiatami w okresie od 27.10.2013 r. do 02.11.2013 r.  (25 KB)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie (31 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przeds. polegającego na: „Fragmentarycznej modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny" (406.8 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie". (121.9 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o ponownym podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowie fermy indyków na działce nr 4/7 AM-1 obręb Pęgów, gmina Oborniki Śląskie”.  (211.8 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (2.2 MB)

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wydaniu postanowienia z dnia 21 lipca 2013 roku  w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej : Przebudowa (modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań (484.2 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości położonej w Zajączkowie  (540.2 KB)

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Muzyczny Przegląd Piosenki Turystycznej  i Abstynenckiej w Obornikach Śląskich  2013r”.

 

W dniu 01.08.2013r do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „ Muzyczny Przegląd Piosenki Turystycznej i Abstynenckiej w Obornikach Śląskich 2013r”,złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich AURA  z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej 9.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej bip.oborniki-slaskie.pl oraz na stronie internetowej www.oborniki-slaskie.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu  drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuobo@wp.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego  ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie do dnia 08.08.2013r.(do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

W załączeniu: Oferta (105 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o przesunięciu terminu do załatwienia sprawy dot. " Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie".   (199.9 KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 lipca 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Przebudowa budynku dworca kolejowego w Obornikach Śląskich wraz z zagospodarowaniem placu przydworcowego" (192 KB)

Obwieszczenie  Burmistrza Obornik Śląskich o wniesionym odwołaniu od decyzji Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 20 maja 2013 r. znak: RIOŚ. 6220.11.17.2012 dla przedsięwzięcia pn.: " wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy”. (184.5 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prusice  o udziale społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na  połączeniu DW340 z S5 w rejonie Żmigrodu w ramach zadania "Koncepcja Skomunikowania A4 z S5 wraz z budową obw. Obornik Śl."  (1.6 MB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 20 maja 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Przebudowa budynku dworca kolejowego w Obornikach Śląskich wraz z zagospodarowaniem placu przydworcowego (495.3 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o wydaniu decyzji odmawiającej ustaleń o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy.  (191.3 KB)

Decyzja Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 20 maja 2013 r. znak: RIOŚ.6220.11.17.2012 (362 KB)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Wodzirej i Klinika lalek” (29 KB)

Załącznik - Oferta (2.1 MB)

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Traktat o szczęściu 2013r” (29 KB)

Załącznik - Oferta (1.5 MB)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „PROPAGOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH SPOŁECZEŃSTWA ORAZ PROMOCJA WALORÓW PRZYRODNICZYCH GMINY OBORNIKI SLĄSKIE - KONKURS ”. (29 KB)
Załącznik- Oferta (1.2 MB)

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o udziale społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. doln.” (615.9 KB)

Ponadto informuję, że każdy zainteresowany może zapoznać się treścią opracowania pt.: „Raport oddziaływania na środowisko inwestycji: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów – węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów - Taczalin – Radakowice – Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego” (Katowice, marzec 2013 r.) na stronie internetowej pod adresem : http://gazociaggaki.tractebel.pl

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie". (277.4 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie dopuszczenia mieszkańców miejscowości Obornik Śląskich               do udziału na prawach strony, zakończeniu materiału dowodowego oraz wyznaczeniu nowego terminu w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy.  (230.7 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyznaczeniu nowego terminu uzgodnienia warunków realizacji inwestycji pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Oborniki Śląskie". (257.3 KB)

Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego (35.5 KB)

Informacja o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Pęgowie (54.5 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przystąpieniu do prac mających na celu opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Baryczy - wiecej informacji na stronie internetowej - http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/3/567/Konsultacje_spoleczne (698.3 KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przystąpieniu do prac mających na celu opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Widawy - więcej informacji na stronie internetowej - http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/3/567/Konsultacje_spoleczne (702.5 KB)

Informacja Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie spotkania - koncepcja programu Funkcjonalno–Użytkowego pn. „Modernizacja obwałowań w rejonie rzeki Widawy, odcinek Kotowice - Paniowice, gm. Oborniki Śląskie”. (157.2 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o przesunięciu terminu do załatwienia sprawy dot. " Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie".  (201.6 KB)

Informacja Burmistrza Obornik Śląskich o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy. (154.7 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy. (167.9 KB)

Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich o zebraniach z mieszkańcami Siemianic, Obornik Śląskich i Kuraszkowa, których celem będzie przeprowadzenie konsultacji w sprawie zmiany granic miasta Oborniki Śląskie (44.5 KB)

Załącznik graficzny (127.6 KB)

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych - dotycząca wewnątrzszkolnego otwartego naboru ofert nauczycieli (30 KB)

Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich na wewnątrzszkolny otwarty nabór ofert nauczycieli zatrudnionych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śl. w ramach projektu "Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie (144.5 KB)

Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich na wewnątrzszkolny otwarty nabór ofert nauczycieli zatrudnionych
w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śl. w ramach projektu "Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie (144 KB)

Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich na wewnątrzszkolny otwarty nabór ofert nauczycieli zatrudnionych
w Szkole Podstawowej w Pęgowie w ramach projektu "Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie (143.5 KB)

Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich na wewnątrzszkolny otwarty nabór ofert nauczycieli zatrudnionych
w Szkole Podstawowej w Osolinie w ramach projektu "Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie (142.5 KB)

Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich na wewnątrzszkolny otwarty nabór ofert nauczycieli zatrudnionych
w Szkole Podstawowej w Urazie w ramach projektu "Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie (143 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.10.2012 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn: ”Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej wraz z budową strażnicy przejazdowej i remontem Nastawni Dysponującej Skokowa na odcinku Oborniki Śląskie – Skokowa” (380.9 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.10.2012 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn: ”Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej wraz z budową strażnicy przejazdowej na odcinku Pegów – Oborniki Śląskie” (270.2 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn: ”Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Oborniki Śląskie – Skokowa”. (225.6 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn: ”Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Pegów –Oborniki Śląskie”.
 (195.1 KB)

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (30 KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 6 lipca 2012 r. pozwolenia na budowę inwestycji pn:"Budowa sieci technicznej i urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Wrocław Osobowice - Pęgów. (810.6 KB)

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (33.5 KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 15.06.2012 r. pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Budowa i przebudowa dróg kołowych oraz wykonanie innych robót budowlanych wynikających z przebudowy linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań  (271.5 KB)

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Oborniki Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (53 KB)

Załącznik nr do uchwały - Ganice okręgów wyborczych (40 KB)

 

OBWIESCZENIE WOEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 31 maja 2012 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Wrocław Osobowice - Pegów. (1.6 MB)

 

 Komunikat Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych - w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia do dnia 08.02.2012 r. (22.5 KB)

Zarządzeni nr 13/2012  Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 10.01.2012 r w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym.
Załącznik nr 1  Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

 

 

 


Liczba odwiedzin : 11755
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Śliwiński
Czas wytworzenia: 2016-03-18 07:41:36
Czas publikacji: 2018-12-31 08:03:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak