Rozstrzygnięcie przetargu na Docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śl. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na Docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śl. 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1/09

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: 340/BK-1/2008/5                                                         Oborniki Śląskie dnia: 2008-09-17

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony na:

Docieplenie stropodachu  nad salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2  w Obornikach Śląskich przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PPUH "STYROBUD" Spółka z o.o.

Wilczyn, ul. Obornicka 24

55-120 Oborniki Śląskie

na:

Docieplenie stropodachu  nad salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2  w Obornikach Śląskich przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24. za cenę 173 629.68

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle kryteriów i warunków określonych w SIWZ.

  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

PPUH "STYROBUD" Spółka z o.o.

Wilczyn, ul. Obornicka 24

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Blacharstwo - Dekarstwo oraz usługi ogólnobudowlane

ul. 24 Stycznia 2A

56-210 Wąsocz

(3)

  286,41

 

 

 

 

 

 

  286,41

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

Zakład Szkoleniowy i Budowlany JANKOWSKI

ul. Kleczkowska 3/7

50-227 Wrocław

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Zakład Szkoleniowy i Budowlany JANKOWSKI

ul. Kleczkowska 3/7 

50-227 Wrocław

Art. 24. ust.2 pkt 4

   - status wadium nie jest ustawiony na "złożone"

   - zła suma wniesionego wadium

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

- mgr Paweł Misiorek -

 


Liczba odwiedzin : 578
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2008-09-19 13:21:05
Czas publikacji: 2008-09-19 13:21:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak