Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2019 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie
w roku kalendarzowym 2019

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2019.

Wybrano ofertę:

dla zadania:Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2019

Zakład Handlu i Usług "KAMA" Kaczan Paweł

63-900 Rawicz

Łaszczyn 25A

Cena oferty - 277 385.20 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
 w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Termin płatności faktury

Razem

1

Zakład Handlu i Usług "KAMA" Kaczan Paweł

Łaszczyn 25A

63-900 Rawicz

(1)

  60,00

  40,00

  100,00

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 20a

62-800 Kalisz

(2)

  53,42

  40,00

  93,42

 

Oborniki Śląskie dnia: 2019-02-11

                                                                                               Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                                     Arkadiusz Poprawa

 
Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2019-02-11 13:30:10
Czas publikacji: 2019-02-11 13:30:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak