Unieważnienie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2019 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY. 

 

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2019 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY.

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2019 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Art. 93. ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986): cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których ceny przekraczają kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2019-02-05

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

 
Liczba odwiedzin : 21
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2019-02-05 10:52:50
Czas publikacji: 2019-02-05 10:52:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak