Budżet gminy na rok 2012 

 
 
 

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2012 r (35.5 KB)
Informacja opisowa (477.5 KB)
Załącznik nr 1 (88 KB)
Załącznik nr 2 (176.5 KB)
Załącznik nr 3 (37 KB)
Załącznik nr 4 (46 KB)
Załącznik nr 5 (80.5 KB)
Załącznik nr 6 (73 KB)
Załącznik nr 7 (11.6 KB)
Załącznik nr 8 (228 KB)

 

Budżet gminy na rok 2012 – uchwała nr 132/12 (78.1 KB)
Załącznik 1 (65.5 KB)
Załącznik 2 (176.5 KB)
Załącznik 3 (25 KB)
Załącznik 3a (25.5 KB)
Załącznik 4 (29.5 KB)
Załącznik 4a (27 KB)
Załącznik 5 (28.5 KB)
Załącznik 5a (30.5 KB)
Załącznik 6 (48.5 KB)
Załącznik 7 (37 KB)
Załącznik 8 (28.5 KB)

 

Zarządzenie nr 136/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r. (55.5 KB)

Załącznik nr 1 (64.5 KB)
Załącznik nr 2 (169 KB)

 

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budzecie na rok 2012 (631.4 KB)

Opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2012 (710.7 KB)

Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawionej wraz z projektem budżetu na rok 2012 (820.2 KB)

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Gminy Oborniki Śląskie przedstawionego w projekcie budżetu na rok 2012  (545.4 KB)

 

Budżet gminy na rok 2012 - projekt uchwały (44.5 KB)
Załącznik 1 (297.1 KB)
Załącznik 2 (1.1 MB)
Załącznik 3 (75.1 KB)
Załącznik 3a (80.2 KB)
Załącznik 4 (34.5 KB)
Załącznik 4a (89.3 KB)
Załącznik 5 (102.6 KB)
Załącznik 5a (109.7 KB)
Załącznik 6 (34.5 KB)
Załącznik 7 (35.5 KB)
Załącznik 8  (26.5 KB)
Załącznik 9 (83 KB) 

 
Liczba odwiedzin : 628
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Śliwiński
Czas wytworzenia: 2011-12-05 13:08:56
Czas publikacji: 2011-12-05 13:08:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak