Obwieszczenia o zmianach w planowaniu przestrzennym 

 
 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Borkowice, Paniowice.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

- projekt Uchwały

- Załącznik nr 2

- Załacznik nr 3

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały nr XXV/173/16 z dnia 31 marca 2016 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemianice 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Osolin, Siemianice, Oborniki Śląskie, Wilczyn.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały nr XXV/173/15 z dnia 31 marca 2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemianice.

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Bagno, Kowale

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 19 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- XLVIII/346/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie zmienionej uchwałą nr XLIX/358/17 z dnia 30 listopada 2017 r., obejmującą części obrębów Bagno, Golędzinów, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Morzęcin Wielki, Oborniki Śląskie, Pęgów, Uraz, Wielka Lipa-Osola, Zajączków.
- LII/404/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Oborniki Śląskie, Lubnów, Pęgów, Wielka Lipa, Zajączków zmienionej uchwałą nr LIII/412/18 z dnia 27 lutego 2018 r., obejmującą dodatkowo część obrębu Golędzinów

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla części obrębów Golędzinów i Pęgów.

 - Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XLV/319/17 z dn. 29 czerwca 2017 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pęgów

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Borkowice, Kowale, Osolin, Siemianice, Oborniki Śląskie, Paniowice, Wilczyn oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Bagno, Kotowice, Kuraszków, Lubnów, Osolin, Uraz, Wielka Lipa

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 23 lutego 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

 OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 12 grudnia 2016 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o podjęciu uchwały Nr XXV/171/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady  i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane".

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Oborniki Śląskie

 OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Oborniki Śląskie objętego uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LIII/480/14 z dnia 30 października 2014 r. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Uraz i Kotowice

OGŁOSZENIE Burmistrza Obornik Śląskich o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Oborniki Śląskie, Osolin, Paniowice, Pęgów, Siemianice, Wielka Lipa, Wilczyn, Jary 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 21 marca 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 8 lutego 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Oborniki Śląskie.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 03 grudnia 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wilczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 13 listopada 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Oborniki Śląskie, Osolin, Paniowice, Pęgów, Siemianice, Wielka Lipa, Wilczyn, Jary.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuraszków – dz. nr 56/2 AM 1 oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 7 października 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2015 r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 30 lipca 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Przecławice – działki nr 54/1, 54/2, 54/3 AM1.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 22 lipca 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemianice. 

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 292/6, 292/7, 292/8 położonych w Pęgowie.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 13 lipca 2015 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pęgów.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich  z dnia 23 czerwca 2015 r.  (191.5 KB) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Oborniki Śląskie objętego uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LIII/480/14 z dnia 30 października 2014r.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich  z dnia 23 czerwca 2015 r. (73.5 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla terenów położonych w obrębie Paniowice.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 05 maja 2015 r. (386.1 KB) o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH (198.8 KB) o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  obrębu Uraz - dz. nr 1210/2 AM 1.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 29 stycznia 2015 r. (29 KB) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobrębu Wilczyn

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 20 stycznia 2015 r. (274.3 KB) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pęgów.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 14 stycznia 2015 r. (229.8 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Siemianice.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 01.12.2014 r., (195.3 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 19 listopada 2014 r. (194.8 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Morzęcin Wielki.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 14 listopad 2014 r. (134.4 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Uraz – działka nr 600/39 AM 1.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 14 listopad 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia (87.1 KB):

• zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Osolin, dz. nr 23/1, AM-1,

• zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemianice.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 27 października 2014 r. (617.4 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH  (207.2 KB)o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuraszków – dz. nr 56/2 AM 1.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH (193.2 KB) o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie – działek nr 30 AM 12, 121/1 i 121/2 AM 3.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 14 października 2014 (335 KB) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 23 września 2014 r. (176.6 KB) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Przecławice.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 21 sierpnia 2014 r. (125.5 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 21 sierpnia 2014 r. (181 KB) o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Urazi Kotowice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków w rejonie wsi Paniowice.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 5 sierpnia 2014r. (426.7 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Oborniki Śląskie oraz części obrębów Morzęcin Wielki i Pęgów.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dn. 23 czerwca 2014r. (153.7 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dn. 5 czerwca 2014r. (71 KB) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Paniowice.

OGŁOSZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 7 maja 2014 r. (112.2 KB) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla terenów położonych w obrębie Paniowice.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 25 marca 2014 roku  (136.9 KB)o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Morzęcin Wielki oraz Pęgów.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 11 marca 2014 roku  (147.5 KB)o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Siemienice.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 04.03.2014 r. (36.5 KB) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Oborniki Śląskie

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 20 lutego 2014 roku (152.2 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oborniki Śląskie.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 30 stycznia 2014r. (194.5 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 21 stycznia 2014 r (160.9 KB). o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bagno - działka nr 272 AM 1.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 21 stycznia 2014 r. (161.7 KB) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Uraz – działka nr 600/39 AM1.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie (29 KB)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 10 grudnia 2013 roku  (147.5 KB)o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zajączków.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 15 listopada 2013 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice. (94.8 KB)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 12 listopada 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Osolin (91.2 KB).

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 12 listopada 2013 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obrębu Osolin. (207.4 KB)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bagno (31 KB)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Uraz (30.5 KB)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 16 października 2013 roku  (230 KB)o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 26 września 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oborniki Śląskie. (100.3 KB)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 26 września 2013 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Osolin.  (89.9 KB)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie (31 KB)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/245/13 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Morzęcin Mały (38.5 KB)

OGŁOSZENIE Burmistrza Obornik Śląskich  (71 KB)o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH Z DNIA 2 LIPCA 2013 r.  (74.8 KB) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 21 maja 2013r. (85.1 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 25 maja 2013r. (125 KB) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Osolin.

OGŁOSZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 16 kwietnia 2013r  (232.6 KB)o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Wielka Lipa oraz Pęgów.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 5 kwietnia 2013 r. (79.7 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 26 lutego 2013 r. (1.3 MB) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 5 lutego 2013 r. (77.2 KB) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 5 lutego 2013 r. (72.4 KB) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 5 lutego 2013 r. (71.9 KB) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w granicach obrębów: Osolin, Pęgów, Morzęcin Wielki (38 KB)

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie: Pegów, Rościsławice, Wielka Lipa (34 KB)
INFORMACJA BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH ODNOŚNIE UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU STUDIUM GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE (28.5 KB)

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie (28 KB)
Tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie (5.2 MB)
Rys 1. Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie (6.1 MB)
Rys 2. Kierunki rozwoju przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie (6.4 MB)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie, dla obrębu Osolin (38 KB)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie, dla obrębu Rościsławice (34 KB)

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (30 KB)

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (33.5 KB)

Tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie (1.4 MB)

Rys 1. Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie (7.2 MB)

Rys 2. Kierunki rozwoju przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie (7.3 MB)

 

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Oborniki Śląskie (51.5 KB)

Obwieszczenie z dnia 05.06.2012 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie  (33.5 KB)

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Oborniki Śląskie (51.5 KB)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (38.5 KB)

Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 11.04.2012 r.  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów oraz przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie, oraz Golędzinowa, Morzęcina Wielkiego, Pęgowa (60.5 KB)

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice”  (57 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 25.10.2011 r o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz (28 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie (na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XII/93/11 z dnia 25 sierpnia 2011) (30 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie (na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr X/62/11 z dnia 31 maja 2011) (28 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie (na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VII/33/11 z dnia 10 marca 2011)
 (28 KB)

Ogłoszenie Burmistrza o prztstąpieniu do sporządzania zmian Miejscowych planów Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Oborniki Śląskie (32.5 KB)

Ogłoszenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przerstrzennego gminy Oborniki Ślaskie dla obrębów: Bagno, Morzęcin Mały, Morzęcin Wielki, Osola, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa dla obrębu Bagno w granicach przedstawionych na załaczniku graficznym (30 KB)

Ogłoszenie Burmistrza o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie w granicach przedstawionych na załaczniku graficznym (30.5 KB)

Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich (27.5 KB)
o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki  Śląskie dla obrębu Wielka Lipa

OGŁOSZENIE (31 KB)
o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice” dla obrębu Przecławice w granicach przedstawionych na załączniku graficznym, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr X/66/11 z dnia 31 maja 2011 .

 Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Ślaskie dla obrębu Pęgów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 (34.5 KB)

  (34.5 KB)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląkiego (675.4 KB) z dnia 18 lutego 20011 r.w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki.

 OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich (34.5 KB) z dnia 22 lutego 2011 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskiech (33 KB) z dnia 15.02.2011 o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Obwieszczenie (25 KB) Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 4.02.2011 o przystąpieniu do sporzadzania studium uwarunkowań i kierunków
 Informacja Burmistrza Obornik Śląskich odnośnie wnioskw do studium (25 KB)

 Ogłoszenie (30.5 KB) Burmistrza Obornik Śląskich o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na stanowisko...

Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 29.12.2010 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Morzęcin Mały, Morzęcin Wielki, Osola, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa” dla obrębu Bagno w granicach przedstawionych na załączniku graficznym, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LXV/521/10 z dnia 21 października 2010 r. (30 KB)

 Załącznik mapowy (229.1 KB)

 Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wielka Lipa  (29 KB)

 

Załączniki

przystapienie_bip.doc

Data: 2015-07-16 11:37:02 Rozmiar: 30k Format: .doc Pobierz

zalacznik_do_przystapienia.jpeg

Data: 2015-07-16 11:37:02 Rozmiar: 229.11k Format: .jpeg Pobierz

ogoszenie_Wl._Lipa_-prasa_BIP-2.doc

Data: 2015-07-16 11:37:02 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

obwieszczenie.doc

Data: 2015-07-16 11:37:02 Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

sOS_ogloszenie_o_przystapieniu_do_prognozy.doc

Data: 2015-07-16 11:37:02 Rozmiar: 30.5k Format: .doc Pobierz

Obwiszczenie_o_wylozeniu_Osolin.doc

Data: 2015-07-16 11:37:02 Rozmiar: 33k Format: .doc Pobierz

Informacja_Burmistrza_odnosnie_wnioskow_do_studium.doc

Data: 2015-07-16 11:37:02 Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

obwieszczenie_o_wylozeniu_z_22_lutego_2011.doc

Data: 2015-07-16 11:37:02 Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz

skanowanie0037.jpg

Data: 2015-07-16 11:37:02 Rozmiar: 675.38k Format: .jpg Pobierz

ogloszenie_o_wylozeniu_pegow.doc

Data: 2015-07-16 11:37:02 Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 4616
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Antonina Majewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Antonina Majewska
Czas wytworzenia: 2015-10-07 15:47:42
Czas publikacji: 2019-01-23 08:16:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak