Nabór Pracowników 

 

Ogłoszenia o Naborze Pracowników

 

 

 

 Ogłoszenie na stanowisko ds oświaty
        Kwestionariusz osobowy kandydata
        Klauzula informacyjna

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownicze w Wydziale Spraw Obywatelskich

 Ogłoszenie na stanowisko Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
        Kwestionariusz osobowy kandydata
        Klauzula informacyjna

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów

 Ogłoszenie na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów
        Kwestionariusz osobowy kandydata
        Klauzula informacyjna

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów
       Kwestionariusz osobowy kandydata
       Klauzula informacyjna

Informacja wynikach o naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetu i Finansów

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetu i Finansów

 Informacja o wynikach naboru na Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie o naborze na Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich

Informacja wynikach o naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetu i Finansów

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wydziale Budżetu i Finansów

Informacja o wynikach naboru na stanowiska urzędnicze ds. ewidencji ludności

Informacja o wynikach naboru do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich na wolne stanowiska pracy do obsługi Programu 500 +

Informacja o wynikach naboru do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich na stanowisko referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Informacja o naborze na stanowiska urzędnicze ds. ewidencji ludności 2 etaty

Informacja o naborze do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich na stanowisko referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Informacja o naborze do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich na wolne stanowiska pracy do obsługi Programu 500 + ( 3 etaty)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Placówki wsparcia dziennego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Placówki wsparcia dziennego ½ etatu

Informacja wynikach o naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetu i Finansów 

Informacja wynikach o naboru na stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji i Organizacji Pozarządowych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetu i Finansów

 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji i Organizacji Pozarządowych

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze pełnomocnika ds. uzależnień w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śl.

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko  urzędnicze pełnomocnika ds. uzależnień (51.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. danych osobowych oraz kontroli procedur wewnętrznych (31.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śl. (30 KB)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pęgowie (51 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. danych osobowych oraz kontroli procedur wewnętrznych (60 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska – umowa na zastępstwo (49.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetu i Finansów (27 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetu i Finansów (34.5 KB)

Informacja o wynikach na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (30.5 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (31.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. budowlanych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śl (30.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE oraz innych funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śl (30 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze d/s realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE oraz innych funduszy zewnętrznych (42 KB)

Unieważnienie naboru na stanowisko do spraw realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE oraz innych funduszy zewnętrznych (30.5 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. budowlanych (35 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze d/s realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE oraz innych funduszy zewnętrznych (42 KB)

Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko audytora wewnętrznego (28 KB)  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego (50 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowiska wychowawców świetlic środowiskowych (21.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. w Wydziale Budżetu i Fiansów (26.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska (26.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. promocji Gminy (26 KB)

Informacja o o wynikach naboru na stanowisko: ds. obsługi archiwum zakładowego (26.5 KB)

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko  urzędnicze ds. ochrony środowiska – umowa na czas określony (50.5 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetu i Finansów (44 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji Gminy (43.5 KB)

Ogłoszenie o naborze na  stanowisko: ds. obsługi  archiwum zakładowego w wymiarze ½ etatu (38.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi (30.5 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi (43.5 KB)

Informacja o naborze na stanowisko: Inspektor ds. Dróg (26 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor ds. Dróg (34.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa (30.5 KB)

Informacja o wynikach naboru: inspektor ds. budowlanych (30.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. Zapobiegania Uzależnieniom (29 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko konserwatora (28.5 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. Zapobiegania Uzależnieniom - Umowa zlecenie na okres 10 miesięcy (39.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji (26.5 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor ds. budownictwa  (38 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor ds. budowlanych (34 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: konserwator /w wymiarze ½ etatu/ (38 KB)

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko inspektora ds. budowlanych (29 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor ds. budowlanych (34 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji Gminy (43 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko w Wydziale Budżetu i Finansów (30.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska (26.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego (24 KB)

Informacja o zmianie terminu składania dokumentów na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetu i Finansów (38 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetu i Finansów (43.5 KB)

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetu i Finansów (25.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr (30.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. nadzoru właścicielskiego (26.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. geodezji (30.5 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierowcy autobusu szkolnego z uprawnieniami do przewozu osób (31 KB)

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr (43.5 KB)

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska (43.5 KB)

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. nadzoru właścicielskiego (44.5 KB)

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji (47 KB)

Ogłaszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich (34.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śl. (30.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami (246.1 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji Gminy (42.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds.budowlanych (30.5 KB)

Informacja z naboru na stanowisko ds. promocji Gminy (31.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Obornikach Śląskich. (323.9 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: ds.gospodarowania nieruchomościami (41.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Prezesa  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich
 (38.5 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji Gminy (42.5 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej (42 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor ds. budowlanych (33 KB)

Ogłaszenie o naborze na stanowisko Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (42.5 KB)

Zarządzenie nr 103/2012 o ogłoszeniu konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich (24.5 KB)

Załącznik do zarządzenia nr 103/2012 (40 KB)

Informacja z naboru na stanowisko inspektor ds. budowlanych (31.5 KB) 

Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza nabór na stanowisko       
Prezesa  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich (34.5 KB)

Informacja  o  wynikach  naboru  na  stanowisko  urzędnicze  w  Referacie  Spraw Lokatorskich   w   Urzędzie  Miejskim  w  Obornikach  Śl. (30.5 KB)

Informacja  o  wynikach  naboru  na  stanowisko  urzędnicze  w  Wydziale  Budżetu i  Finansów  w  Urzędzie  Miejskim  w  Obornikach  Śląskich (26.5 KB)

Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza nabór na stanowisko w Referacie Spraw Lokatorskich Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich (37 KB)
Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza nabór na stanowisko:inspektor ds. budowlanych (33 KB)

Burmistrz  Obornik  Śląskich  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetu i Finansów (30.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko w Wydziale Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych  (27.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (27 KB) 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko w Punkcie Obsługi Interesanta (26.5 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Oborniki Śląskie (26.5 KB)

Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (39 KB)

Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza nabór na stanowisko kierownika Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (39 KB)

Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza nabór na stanowisko w Punkcie Obsługi Interesanta (35.5 KB)

Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Oborniki Śląskie (35 KB)

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji Gminy (25.5 KB)

Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Oborniki Śląskie (24 KB)

Burmistrz  Obornik  Śląskich  ogłasza  nabór na wolne stanowisko Skarbnika Gminy Oborniki Śląskie (34 KB)

Burmistrz  Obornik  Śląskich  ogłasza  nabór  na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji Gminy  (38.5 KB)

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. obsługi zasobów lokalowych (22.5 KB)

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i oświaty (22.5 KB)

 

Informacja z naboru na stanowisko ds. budowlanych (132.8 KB)

 

Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. obsługi zasobów lokalowych (42.5 KB)

 

Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji i oświaty
 (39 KB)

 

Informacja z naboru na stanowisko ds. promocji i oświaty (177.4 KB)

 

 Informavja z naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych (239.7 KB)

 

 Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i oświaty (1 MB)

 Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza nabór na stanowisko: ds. zamówień publicznych i pozyskiwania srodków zewnętrznych (1.1 MB)

 

 Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza nabór na stanowisko: ds budowlanych (1.2 MB)

 

Nabór na stanowisko asystentki prezesa
 (673.7 KB)

 

Informacja z dnia 4.04.2011 o unieważnieniu naboru na stanowisko specjalisty ds. profilaktyki
 (246.9 KB)

 

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarza gminy (24.5 KB)

 

 Informacja z naboru na stanowisko ds. budowlanych (25.5 KB)

 

 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w biurze pełnomocnika burmistrza ds. zapobiegania uzależnieniom (41 KB)

 

 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze: pracownik w dziale księgowości Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich (26.5 KB)

 

 Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds budowlanych (30.5 KB)

 

 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: pracownik w dziale księgowości Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich (32.5 KB)

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich (34.5 KB)

 

 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (285.6 KB) 

 

 Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza nabór na stanowisko Prezesa  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich (46 KB)

 

 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich (47 KB)

 

  

Zasady naboru do Samorządu Terytorialnego

 

Kwestionariusz osobowy

 

Załączniki

Nabor_na_wolne_stanowisko-ZGM-Glowny_Ksiegowy-2010.doc

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 47k Format: .doc Pobierz

Nabor_na_wolne_stanowisko-ZGM-Specjalista-2010.doc

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 40k Format: .doc Pobierz

nabor_ZGM.doc

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 30k Format: .doc Pobierz

Informacja_o_wynikach_naboru-ZGM_-Specjalista-2010.doc

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 24k Format: .doc Pobierz

kwestionariusz__kandydat.DOC

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 29k Format: .DOC Pobierz

Nabor_na_wolne_stanowisko-ZGM-Ksiegowy-2010.doc

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

Zasady_naboru_do_samorzadu_terytorialnego.doc

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 78.5k Format: .doc Pobierz

nabor_na_stanowisko_Sekretarza_Gminy.doc

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz

wynik_naboru_prezes_zgk.jpg

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 285.6k Format: .jpg Pobierz

wyniki_naboru-ksiegowy_ZGM.jpg

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 194.46k Format: .jpg Pobierz

nabor_na_stanowisko_prezesa_zgk.rtf

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 45.98k Format: .rtf Pobierz

nabor_na_stanowisko_w_dziale_ksiegowosci.doc

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

nabor_na_inspektora_ds_budowlanych.doc

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 30.5k Format: .doc Pobierz

wyniki_naboru_BIP_ksiegowosc.DOC

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 26.5k Format: .DOC Pobierz

nabor_ogloszenie_profilaktyka.DOC

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 41k Format: .DOC Pobierz

nabor_BIP_inform_bud_032011.DOC

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 25.5k Format: .DOC Pobierz

nabor_BIP_inform.sekretarz.DOC

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 24.5k Format: .DOC Pobierz

uniewaznienie_naboru_4kwietnia_2011.jpg

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 246.91k Format: .jpg Pobierz

nabor_asystentka_prezesa.jpg

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 673.67k Format: .jpg Pobierz

nabor_ds_budowlanych.jpg

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 1.16M Format: .jpg Pobierz

nabor_zamowienia_publiczne_srodki_zewnetrzne.jpg

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 1.07M Format: .jpg Pobierz

nabor_promocja_oswiata.jpg

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 1.01M Format: .jpg Pobierz

wynik_nabor_fundusze_zewnetrzne_zamowienia_publicznme.jpg

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 239.71k Format: .jpg Pobierz

informacja_nabor_oswiata_promocja.jpg

Data: 2015-07-10 15:02:30 Rozmiar: 177.43k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 28972
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Mączka
Czas wytworzenia: 2015-11-17 15:57:50
Czas publikacji: 2019-02-11 17:08:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak