Dzierżawa i najem nieruchomości 

 
 

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia lub wynajmu  

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 31/2019 z dnia 07 lutego 2019 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu, lokalu użytkowego - komórki lokatorskiej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 13/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu oddawanej w dzierżawę, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Urazie, na ogród przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 9/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r., w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej pod tablicę reklamowo - informacyjną.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 8/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r., w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej pod obiekt – generator prądotwórczy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 7/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu oddawanej w dzierżawę, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Rościsławicach, na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 6/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu oddawanej w dzierżawę, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Bagnie, na cele rolne.

 Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 9 stycznia 2019 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu położonego w budynku przy ul. Wrocławskiej nr 4, przeznaczonego do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 262/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu oddawanej w dzierżawę, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Bagnie, na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 245/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu oddawanej w dzierżawę, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Osolinie, na cele rolne.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 242/2018 z dnia 22 listopada 2018., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu oddawanej w dzierżawę, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, na cel zabezpieczenia placu budowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 226/2018 z dnia 08 listopada 2018., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele usługowo-handlowe.

Zarządzenie nr 189/2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 18 września  2018 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu połozonego przy ul. Wrocławskiej nr 4 w Obornikach Śląskich, przeznaczonego do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 190/2018 z dnia 19 września 2018., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Lubnowie, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 184/2018 z dnia 07 września 2018 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu, lokalu użytkowego - komórki lokatorskiej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 174/2018 z dnia 16 sierpnia 2018., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Bagnie, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 171/2018 z dnia 2 sierpnia 2018., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele rekreacyjne – ogródek przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 170/2018 z dnia 2 sierpnia 2018., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej.

Zarządzenie nr 167/2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 1 sierpnia 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej położonego w Pęgowie przy ul. Głównej 30.

Zarządzenie nr 135/2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 14 czerwca 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej usytuowanego w budynku przy ul. Wita Stwosza 5 w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 140/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu, lokalu użytkowego - komórki lokatorskiej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 131/2018 z dnia 08 czerwca 2018., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Wilczynie, przeznaczonej do wydzierżawienia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 128/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu niezabudowanej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, cele usługowe.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 127/2018 z dnia 5 czerwca 2018., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Kowalach, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne – ogródki działkowe

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 126/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu niezabudowanej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Urazie, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 125/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu niezabudowanej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, w celu przebudowy stacji 110/20 kV R-16 wraz z linią wysokiego napięcia 110 kV.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 101/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu niezabudowanej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na usytuowanie tablicy reklamowo - informacyjnej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 97/2018 z dnia 07 maj 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Golędzinowie, przeznaczonej na cele usługowe.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 92/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia pod ogródek przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 91/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Rościsławice, przeznaczonej na cele rolne.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 90/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu niezabudowanej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Golędzinowie, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

 Zarządzenie nr 87/2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 18 kwietnia  2018 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia położonego w budynku przy ul. Wrocławskiej nr 4 w Obornikach Śląskich, na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 84/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu niezabudowanej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 77/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Rościsławicach, przeznaczonej do wydzierżawienia cele rolne .

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 76/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu niezabudowanej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 72/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, położonego w Obornikach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 4.

Zarządzenie  nr 71/2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 4 kwietnia 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdującego się w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowej 37.

Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 15 marca  2018 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na cele usługowe – usługi zdrowia - usytuowane w budynku przy ul. Trzebnickiej 37 w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 51/2018 z dnia 13 marca 2018 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu, lokalu użytkowego - komórki lokatorskiej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich

Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej usytuowanego w budynku przy ul. Wrocławskiej nr 4 w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie  nr 49/2018 Burmistrza Obornik Śląskich  z dnia 12 marca  2018 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej usytuowanego w budynku przy ul. Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskiech.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 40/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia cele rolne .

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 39/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Borkowicach, przeznaczonej do wydzierżawienia pod ogródek przydomowy.

Zarządzenie  nr 26/2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia  6 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 23/2018 z dnia 01 lutego 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Borkowicach, przeznaczonych do wydzierżawienia pod ogródki przydomowe.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 8/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Kotowice, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 297/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Uraz, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 296/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Bagnie, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 295/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Kotowicach, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie  nr  276/2017 Burmistrza Obornik Śląskich  z dnia 7 grudnia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia jako lokal usługowy znajdującego się w budynku przy ul. Dworcowej 39 w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 275/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia pod ogródek przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 272/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Urazie, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 260/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Rościsławicach, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie nr 253/2017 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 2 listopada 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się na terenie Obornik Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 240/2017 z dnia 26 października 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Osolinie, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 239/2017 z dnia 26 października 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne -  ogród przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 230/2017 z dnia 13 października 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Bagnie, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 229/2017 z dnia 13 października 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Osolinie, przeznaczonej do wydzierżawienia pod ogród przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 225/2017 z dnia 22 września 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia pod posadowienie garażu lub ogródek przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 224/2017 z dnia 22 września 2017 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu, lokalu użytkowego - komórki lokatorskiej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich.
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 218/2017 z dnia 12 września  2017 r.
, w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego ofertowego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Pęgowie przy ul. Głównej 97.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 198/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.
, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu  lokalu przeznaczonego na wynajem położonego w Pęgowie przy ul. Głównej 97
 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 188/2017 z dnia 02 sierpnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na usytuowanie tablicy reklamowo - informacyjnej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 182/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku
, w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Golędzinowie, przeznaczonej do wynajęcia w celu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. szkolenia z zakresu pilotażu

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 181/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wynajęcia w celu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. ustawienia automatu do sprzedaży zniczy i wkładów.


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  161/2017 z dnia 5 lipca 2017 r
., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na najem, lokalu użytkowego, położonego przy ul. Dworcowej 62 w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 154/2017 z dnia 30 czerwca 2017
roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres nieoznaczony w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 147/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego ofertowego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Pęgowie przy ul. Głównej 97

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  148/2017 z dnia 23 czerwca  2017 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem, lokalu użytkowego, położonego przy ul. Dworcowej nr 62 w Obornikach Śląskich przy ul. Dwo

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 135/2017 z dnia 09 czerwca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Borkowicach, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 134/2017 z dnia 09 czerwca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Rościsławicach, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 133/2017 z dnia 09 czerwca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie  nr  121/2017 Burmistrza Obornik Śląskich  z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu  lokalu przeznaczonego do wynajęcia jako lokal usługowy znajdujący się na terenie Obornik Śląskich będący własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 113/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na cel rolny -  ogródki działkowe.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 112/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Osolinie, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rekreacyjne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 111/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na cel poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 87/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Zajączkowie, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne – ogród przydomowy

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 67/2017 z dnia 07 kwietnia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu niezabudowanej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 64/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na cel budowy wiaty śmietnikowej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 59/2014 z dnia 23 marca 2014 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu niezabudowanych, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Obornikach Śląskich, przeznaczonych na cele rolne – ogród przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 58/2017 z dnia 22 marca 2017 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na najem, lokalu użytkowego - komórki lokatorskiej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 53/2017 z dnia 17 marca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Obornikach Śląskich, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 52/2017 z dnia 17 marca 2017 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu, lokali użytkowych - komórek lokatorskich, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Obornikach Śląskich

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 14/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Obornikach Śląskich, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 13/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na prowadzenie szkoleń z zakresu nauki jazdy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 5/2017 z dnia 05 stycznia 2017 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Wielka Lipa - Osola, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 6/2017 z dnia 03 stycznia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres nieoznaczony w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 261/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Rościsławice, przeznaczonych na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 260/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele rolne – ogród przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 259/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Rościsławicach, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 254/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cel poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 253/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej pod działalność rolniczą - staw hodowlany.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 252/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Oborniki Śląskie, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 249/2016 z dnia 08 grudnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Wielkiej Lipie, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 245/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 244/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 243/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na usytuowanie stacji transformatorowej kontenerowej wraz z liniami kablowymi.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 237/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 236/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 230/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Golędzinów, przeznaczonej na cele rolne.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 229/2016 z dnia 08 listopada 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Golędzinowie, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 225/2016 z dnia 06 listopada 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Uraz, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 224/2016 z dnia 04 listopada 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Rościsławicach, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 223/2016 z dnia 04 listopada 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele rolne – ogród przydomowy.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 222/2016 z dnia 04 listopada 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele rolne – ogród przydomowy.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 213/2016 z dnia 17 października 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Urazie, przeznaczonych na cele rolne.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 212/2016 z dnia 17 października 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Oborniki Śląskie, przeznaczonej na cele rolne.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 210/2016 z dnia 11 października 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Urazie, przeznaczonej na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 209/2016 z dnia 06 października 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Wielka Lipa - Osola, przeznaczonych na cele rolne.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 206/2016 z dnia 30 września 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na usytuowanie tablicy reklamowo - informacyjnej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 201/2016 z dnia 27 września 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Obornikach Śląskich, przeznaczonych na cele rolne – ogródek działkowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 200/2016 z dnia 27 września 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Urazie, przeznaczonej na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 199/2016 z dnia 27 września 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 184/2016 z dnia 08 września 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Wielkiej Lipie, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 177/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Kowalach, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne– ogródki działkowe

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 175/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Lubnów, przeznaczonych na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 164/2016 z dnia 14 lipca 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Lubnów, przeznaczonych na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 163/2016 z dnia 14 lipca 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Rościsławice, przeznaczonych na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 162/2016 z dnia 14 lipca 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Oborniki Śląskie, przeznaczonych na cele rolne.

Zarządzenie nr 156/2016 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 5 lipca 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdującego się na terenie gminy Oborniki Śląskie będących własnością Gminy Oborniki Śląskie 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 153/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu, lokali użytkowych - komórek lokatorskich, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Obornikach Śląskich

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 151/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Lubnowie, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 144/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Lubnowie, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 135/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na usytuowanie tablicy reklamowo - informacyjnej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 134/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Oborniki Śląskie, przeznaczonych na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 133/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Oborniki Śląskie, przeznaczonych na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 130/2016 z dnia 09 czerwca 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 129/2016 z dnia 09 czerwca 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Obornikach Śląskich, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 126/2016 z dnia 07 czerwca 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele handlowe.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 125/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Oborniki Śląskie, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 124/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Rościsławice, przeznaczonych na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 121/2016 z dnia 07 czerwca 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej cele rekreacyjne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 120/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 117/2016 z dnia 25 maja 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Rościsławice, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 116/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu, na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu użytkowego - komórki lokatorskiej, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 111/2016 z dnia 23 maja 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Rościsławicach, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 110/2016 z dnia 23 maja 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Rościsławicach, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 108/2016 z dnia 10 maja 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Kowale, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 107/2016 z dnia 10 maja 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Golędzinów, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 106/2016 z dnia 10 maja 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Oborniki Śląskie, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 105/2016 z dnia 10 maja 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Oborniki Śląskie, przeznaczonych na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 104/2016 z dnia 10 maja 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Osolinie, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 102/2016 z dnia 06 maja 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Bagnie, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 97/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej cel poprawy warunków zagospodarowania obiektu produkcyjno – usługowego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 92/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 91/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Kowalach, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 90/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Pęgowie, przeznaczonych na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 88/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Urazie, przeznaczonej pod tablicę reklamowo - informacyjną.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 87/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Golędzinowie, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 77/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Pęgowie, przeznaczonej pod tablicę reklamowo - informacyjną.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 76/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na ogród przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 75/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Obornikach Śląskich, przeznaczonych na cele rolne lub ogród przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 72/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Jary, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 86/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 r., w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Jary, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 70/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Uraz, przeznaczonej na cele poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oraz ogródek przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 68/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej pod tablicę reklamowo - informacyjną.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 65/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Jarach, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 50/2016 z dnia 4 marca 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Urazie, przeznaczonej na cele poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oraz ogródek przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 49/2016 z dnia 4 marca 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 48/2016 z dnia 4 marca 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cel poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 17/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej pod tablicę reklamowo - informacyjną. 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 4/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Wielkiej Lipie, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 278/2015 z dnia 04 grudnia 2015 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Oborniki Śląskie, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 277/2015 z dnia 04 grudnia 2015 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Oborniki Śląskie, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 275/2015 z dnia 01 grudnia 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej pod obiekt – generator prądotwórczy. 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 274/2015 z dnia 01 grudnia 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – miejsce na ustawienie pojemnika na śmieci. 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 269/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Kowalach, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne. 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 264/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 263/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele rolne. 

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 238/2015 z dnia 12 października 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele handlowe.

Zarządzenie nr 230/2015 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 6 października 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdującego się w Siemianicach

Zarządzenie nr 229/2015 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 06 października 2015 r uchylające zarządzenie nr 222/2015

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 228/2015 z dnia 06 października 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Lubnowie, przeznaczonej na cele rolne.  

Zarządzenie nr 214/2015 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 25 września 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się na terenie Obornik Śląskich przy ul. Wrocławskiej 4 oraz w Siemianicach.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 212/2015 z dnia 17 września 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Lubnowie, przeznaczonej na cele rolne. 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 208/2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Urazie, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 200/2015 z dnia 03 września 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na cele handlowe.

Zarządzenie nr 193/2015 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 25 sierpnia 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się w Obornikach Śląskich przy ul Wrocławskiej 4

Zarządzenie nr 175/2015 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 31 lipca 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu  lokali przeznaczonych do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej  znajdujących się na terenie Obornik Śląskich przy ul. Wrocławskiej 4

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 162/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Rościsławicach, przeznaczonej na cele rolne. 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 155/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Wielkiej Lipie, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 152/2015 z dnia 02 lipca 2015 r. (320.5 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Urazie (220.6 KB), przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 146/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku (318.8 KB), w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Siemianicach (178.9 KB), przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 139/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku (321.2 KB), w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Nowosielcach (181.7 KB), przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 138/2015 z dnia 24 czerwca 2015. (362.4 KB), w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Kowalach (181 KB), przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne – ogródki działkowe.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 131/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku (320.6 KB), w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich (112.8 KB), przeznaczonej na cele lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 130/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku (320 KB), w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich (49.5 KB), przeznaczonej na cele usługowe.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 129/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku, (321 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich (199.2 KB), przeznaczonej na cele rekreacyjne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 128/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku (321 KB), w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Wilczynie (106.3 KB), przeznaczonej na cele rekreacyjno - sportowe.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 103/2015 z dnia 18 maja 2015 r. (370.2 KB), w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Oborniki Śląskie (99.8 KB), przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 97/2015 z dnia 13 maja 2015 r. (370 KB), w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Bagno (79.8 KB), przeznaczonych na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 91/2015 z dnia 04 maja 2015 roku (319.8 KB), w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich (99.8 KB), przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 72/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. (359.5 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Bagnie (79.8 KB), przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 17 marca 2015 roku (279 KB), w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu  lokali przeznaczonych do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się na terenie gminy Oborniki Śląskie

Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Obornik Śląskich  z dnia 6 marca 2015 roku (42 KB), w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali przeznaczonych na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 24/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku (319.3 KB), w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich (44.9 KB), przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 22/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. (359.3 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Urazie (61.9 KB), przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Obornik Śląskich  z dnia  27 stycznia 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się na terenie gminy Oborniki Śląskie (43.5 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 3/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. (370.5 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Bagnie (215.4 KB), przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie nr 277/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali przeznaczonych do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się na terenie Obornik Śląskich przy ul. Trzebnickiej (37 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 274/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. (362 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Golędzinowie (86.7 KB), przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert na: „Prowadzenie sklepiku szkolnego z możliwością prowadzenia sprzedaży artykułów szkolnych na terenie Publicznego Gimnazjum w Obornikach Śl.” (29 KB)

Zarządzenie nr 270/2014 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 9 grudnia 2014 roku (37 KB), w sprawie przeznaczenia do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się na terenie gminy Oborniki Śląskie przy ul. Dworcowa 39

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 266/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. (354 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Urazie (59.1 KB), przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 257/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. (368.3 KB), w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Kotowice (1.4 MB), przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 252/2014 z dnia 24 października 2014 r. (354 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Kotowicach (1.4 MB), przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 251/2014 z dnia 24 października 2014 r. (353.7 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Bagnie (2.6 MB), przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 244/2014 z dnia 13 października 2014 roku, (322.4 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na usytuowanie tablicy reklamowo - informacyjnej.

- załącznik nr 1, dz. nr 9 AM 43 (751.3 KB);

- załącznik nr 2, dz. nr 74/39 AM 13 (724.3 KB).

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 233/2014 z dnia 6 października 2014 roku (238.8 KB), w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich (91.9 KB), przeznaczonej na cele rolne – ogród przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 213/2014 z dnia 19 września 2014 r. (360.3 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Osolinie (86.2 KB), przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 204/2014 z dnia 09 września 2014 r. (367.9 KB), w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Golędzinów (979.9 KB), przeznaczonych na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 203/2014 z dnia 09 września 2014 r. (361.7 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Golędzinowie (979.9 KB), przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym na cele rolne.

Zarządzenie nr 185/2014 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 06 sierpnia 2014 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się na terenie Obornik Śląskich przy ul. Siemianickiej 2 (36.5 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 172/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (285 KB), w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Siemianice (649.4 KB), przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 168/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. (391 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Urazie (765.9 KB), przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 167/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.  (390.8 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Bagnie (851.8 KB), przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 158/2014 z dnia 02 lipca 2014 r. (388.4 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Siemianicach (649.4 KB), przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 157/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. (391.1 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Urazie (1.9 MB), przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 124/2014 z dnia 26 maja 2014 roku, (239.8 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich (1.7 MB), przeznaczonej na usytuowanie tablicy reklamowo - informacyjnej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 120/2014 z dnia 23 maja 2014 roku (238.3 KB), w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich (1.4 MB), przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 111/2014 z dnia 8 maja 2014 r. (391.9 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Urazie (2.2 MB), przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 110/2014 z dnia 8 maja 2014 roku (238.2 KB), w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich (1.4 MB), przeznaczonej na ogródki działkowe.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 107/2014 z dnia 5 maja 2014 roku (239.8 KB), w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu części działki gruntu, w wyłącznym korzystaniu Gminy Oborniki Śląskie (współwłasność), położonej w Obornikach Śląskich (1.3 MB), przeznaczonej na stragan handlowy oraz parking.

ZARZĄDZENIE nr 105/2014 BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 30 kwietnia 2014 r. (242.3 KB) w sprawie ogłoszenia I przetargu  pisemnego ofertowego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w budynku przychodni zdrowia w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 37, przeznaczonego na prowadzenie działalności medycznej.

- Specyfikacja Warunków Uczestnictwa w Przetargu (223 KB)

- Projekt Umowy (253 KB)

- Formularz Ofertowy (156.9 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 104/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. (389.8 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Kotowicach (919.7 KB), przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 99/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r., w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie miasta  Oborniki Śląskie przeznaczonej na cele rolne – wykaszanie łąki (50.5 KB)

Załącznik graficzny (85.6 KB)

 

Zarządzenie nr 98/2014 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 25 kwietnia 2014 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu  lokali przeznaczonych do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej  znajdujących się na terenie gminy Oborniki Śląskie (36.5 KB)

Zarządzenie nr 86/2014 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 08 kwietnia 2014 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego w budynku przychodni zdrowia w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 37, przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu ofert na prowadzenie działalności medycznej (38.5 KB)

Zarządzenie nr 82/2014 z dnia 03 kwietnia 2014 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali przeznaczonych do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej  znajdujących się na terenie Obornik Śląskich przy ul. Wrocławskiej 4 (38 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 80/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku (289.1 KB), w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu niezabudowanych, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Obornikach Śląskich, (84 KB) przeznaczonych na cele rolne – wykaszanie łąki.

Zarządzenie nr 74/2014  z dnia 26 marca 2014 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej lokalu znajdującego się na terenie Obornik Śląskich przy ul. Siemianickiej 2 (36.5 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 78/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.  (390.7 KB)w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Morzęcinie Małym (67.3 KB), przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne – ogród przydomowy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 75/2014 z dnia 27 marca 2014 r. (390.8 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Zajączkowie (98.5 KB), przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne – ogród przydomowy.

Zarządzenie nr 62 z dnia 26.02.2014 o I przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Obornikach Śląskich przy ulicy Dworcowej 35 (50.5 KB)

Oświadczenie uczestnika przetargu (32 KB)

 

 
Liczba odwiedzin : 5465
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Antonina Majewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Antonina Majewska
Czas wytworzenia: 2016-06-07 15:07:23
Czas publikacji: 2019-02-07 15:15:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak